Gmina Czersk

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2015   

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA 

Uchwała Nr XLIV/429/10  Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

 

_______________________________________________________

ARCHIWUM

 

KONSULTACJE: 

 

Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2014 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 

 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”


Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czersku w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2013 

Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czerskuj w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2012 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”