Gmina Czersk

Konsultacje społeczne:

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 -plik do pobrania

 


W związku z konsultacjami społecznymi ogłoszonymi na podstawie Zarządzenia nr 523/20 Burmistrza Czerska z dnia 2 listopada 2020 r. zamieszcza się projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030.

Projekt strategii wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronach: czersk.pl, bip.czersk.pl i mgopsczersk.pl

Pełnoletni mieszkańcy gminy Czersk od 23 do 30 listopada 2020 r. mogą składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030 - plik pdf do pobrania

 


 

Burmistrz Czerska zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne odbędą się od 23 do 30 listopada 2020 r. i przeprowadzone będą w formie zebrania wniosków i uwag mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji.

Projekt strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czersku.
Wnioski i uwagi do projektu strategii, można składać w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Zarządzenie nr 523/20 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 2 listopada 2020 r. http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/846ef78f-2e19-eb11-8501-4cd98f80e88d/

 

 

ARCHIWALNE: