Gmina Czersk

AKTUALNE:

Burmistrz Czerska zaprasza wszystkich stałych mieszkańców Sołectwa Rytel uprawnionych do głosowania do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących podziału Sołectwa Rytel polegającego na wydzieleniu z niego miejscowości Zapora, Duża Klonia oraz Mała Klonia i utworzenia w ich granicach Sołectwa Zapora.

Termin konsultacji: 1 marca 2024 r. – 29 marca 2024 r.

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiety, która będzie dostępna:
 1. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Gminy Czersk www.czersk.pl oraz na stronie https://bip.czersk.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
 2. w wersji tradycyjnej:
 1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27, w dniach 1 – 29 marca 2024 r., od pn. do pt., w godzinach pracy Urzędu,
 2. w punktach konsultacyjnych:
 • w Domu Kultury w Rytlu – w dniach 1 – 29 marca 2024 r., od pn. do pt., w godzinach od 1000 do 1700,
 • pod adresem Zapora 12 – w dniach 1 – 29 marca 2024 r., od pt. do nd., w godzinach od 1100 do 2100.

 

 1. Ankietę konsultacyjną z zaznaczoną odpowiedzią należy dostarczyć:
 1. w formie elektronicznej, poprzez przesłanie ankiety konsultacyjnej na adres: urzad_miejski@czersk.pl,
 2. w formie tradycyjnej:
 1. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27 – w godzinach pracy Urzędu,
 2. poprzez przesłanie ankiety konsultacyjnej pocztą na adres: Urząd Miejski w Czersku ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,
 3. do jednego z punktów konsultacyjnych – w dniach i godzinach określonych ust. 1 pkt 2 lit. b

do dnia 29 marca 2024 r. – liczy się data wpływu.

Ankiety przesłane po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta – Monika Brzezinska.

Zarządzenie nr 1362/24 Burmistrza Czerska z dnia 2 kwietnia 2024 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 1362_nr_1362.24_z_2.04.2024.pdf
Opis: Zarządzenie nr 1362/24 Burmistrza Czerska z dnia 2 kwietnia 2024 r.
Utworzono: 2024-04-09 11:06:52
Data dodania: 2024-04-09 15:25:16
Autor pliku: Monika Brzezinska
Wprowadził/a: Brzezinska Monika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 1338/24 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2024 r.  Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1338.24 z 12.02.2024.pdf
Opis: Zarządzenie nr 1338/24 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2024 r. 
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-13 15:41:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ankieta konsultacyjna  Szczegóły pliku
Nazwa: Ankieta konsultacyjna.pdf
Opis: Ankieta konsultacyjna 
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-13 15:43:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - 11.04.2024 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z konsultacji - 11.04.2024 r..pdf
Opis: PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - 11.04.2024 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-25 08:40:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Brzezinska Monika
Rozmiar pliku: 2.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ARCHIWALNE:

Burmistrz Czerska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2024-2031.

Termin konsultacji: 04.01.2023 – 07.02.2024 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres wz@czersk.pl.
 2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Czersku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 3. Spotkanie, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji i zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu. Spotkanie może zostać przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informacja o terminie spotkania zostanie zamieszczona w odrębnym ogłoszeniu.

Konsultacjom społecznym podlega projekt Gminnego Programu dla Gminy Czersk na lata 2024-2031.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 2024-2031 Szczegóły pliku
Nazwa: 20231213 GPR Czersk.pdf
Opis: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 2024-2031
Utworzono: 2023-12-22 08:07:01
Data dodania: 2023-12-22 08:08:03
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji GPR Szczegóły pliku
Nazwa: 20231221 Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji.docx
Opis: Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji GPR
Utworzono: 2023-12-22 08:09:13
Data dodania: 2023-12-22 08:10:07
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25.01.2024 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku o godz. 12.00, ul. Kościuszki 27A, 89-650 Czersk.


Burmistrz Czerska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czersk.

Termin konsultacji: 12.12.2023 – 16.01.2024

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres: wz@czersk.pl.

2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Czersku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

3. Spotkanie, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji i zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu. Spotkanie może zostać przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informacja o terminie spotkania zostanie zamieszczona w odrębnym ogłoszeniu.

Konsultacjom społecznym podlega projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czersk.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły pliku
Nazwa: projekt_uchwaly_komitet_rewitalizacji.pdf
Opis: Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Utworzono: 2023-12-12 07:42:56
Data dodania: 2023-12-12 07:43:50
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji projektu uchwały KR Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji projektu uchwały KR.docx
Opis: Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji projektu uchwały KR
Utworzono: 2023-12-12 07:43:52
Data dodania: 2023-12-12 07:44:43
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 9.01.2024 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27A.


Obwieszczenie Burmistrza Czerska o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.), w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2024-2031 Burmistrz Czerska zawiadamia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

12.09.2023 - 26.09.2023

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą być zgłaszane na udostępnionym formularzu, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@czersk.pl.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o możliowści zgłaszania propozycja przedsiewzięć rewitalizacyjnych Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie_Burmistrz_Czersk_rewitalizacja.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czersk o możliwości zgłaszania propozycja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Utworzono: 2023-09-05 15:48:06
Data dodania: 2023-09-05 15:48:35
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsiewzięć rewitalizacyjnych Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie_Burmistrz_Czersk_rewitalizacja_przedsiewziecia.pdf
Opis: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Utworzono: 2023-09-05 15:48:47
Data dodania: 2023-09-05 15:49:12
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz zgłaszania propozycji przedsiewzięć rewitalizacyjnych - wersja edytowalna Szczegóły pliku
Nazwa: formularz_propozycji_rewitalizacja(1).docx
Opis: Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych - wersja edytowalna
Utworzono: 2023-09-05 13:59:29
Data dodania: 2023-09-05 14:00:00
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 2.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk

Burmistrz Czerska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk.

Termin konsultacji: od 21.03.2023 r. do 19.04.2023 r.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk oraz załącznikiem zawierającym dane wyjściowe do obliczenia wskaźników.

Dokumenty do pobrania:

1. Obwieszczenie Burmistrza Czerska o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie_Burmistrza_Czerska_obszar_zdegradowany_rewitalizacji.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk
Utworzono: 2023-03-14 12:39:56
Data dodania: 2023-03-14 12:41:30
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie_konsultacje_spoleczne_obszar_zdegradowany_rewitalizacji.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Utworzono: 2023-03-14 12:42:55
Data dodania: 2023-03-14 12:44:19
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: projekt_uchwaly_Rady_Miejskiej.pdf
Opis: Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk
Utworzono: 2023-03-14 12:44:31
Data dodania: 2023-03-14 12:46:01
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Zalacznik_nr_1_do_projektu_uchwaly_Mapa.pdf
Opis: Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk
Utworzono: 2023-03-14 12:46:05
Data dodania: 2023-03-14 12:47:39
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 15.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: DIAGNOZA_GPR.pdf
Opis: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czersk
Utworzono: 2023-03-14 12:48:12
Data dodania: 2023-03-14 12:49:37
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Załącznik do diagnozy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik_DANE_DO_WSK.pdf
Opis: Załącznik do diagnozy
Utworzono: 2023-03-14 12:48:54
Data dodania: 2023-03-14 12:50:15
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Formularz składania uwag - wersja pdf Szczegóły pliku
Nazwa: formularz1_pdf.pdf
Opis: Formularz składania uwag - wersja pdf
Utworzono: 2023-03-14 12:54:31
Data dodania: 2023-03-14 12:55:50
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Formularz składania uwag - wersja edytowalna (docx) Szczegóły pliku
Nazwa: formularz w wersji edytowalnej.docx
Opis: Formularz składania uwag - wersja edytowalna (docx)
Utworzono: 2023-03-14 12:55:36
Data dodania: 2023-03-14 12:56:57
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 2.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Konsultacje Pogramu Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030" Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.pdf
Opis: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030"
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-07 14:06:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.pdf
Opis: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-07 14:46:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 3.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Konsultacje z mieszkańcami Programu Usług Społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje z mieszkancami - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 14:53:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt Programu Szczegóły pliku
Nazwa: program usług społecznych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 14:53:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Burmistrz Czerska zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości:

-Stodółki, część wsi Krzyż na Stodółki - wieś

-Polana, część wsi Pustki na Polana – wieś

-Lipki Dolne, część wsi Lipki na Lipki Dolne – wieś, a także Lipki Górne, część wsi Lipki na Lipki Górne – wieś.

Karty konsultacyjne będą dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk w zakładce Konsultacje Społeczne, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Czersku www.czersk.pl oraz w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27 – w godzinach pracy urzędu oraz u Sołtysa Sołectwa Lipki, Sołtysa Sołectwa Krzyż  i Sołtysa Sołectwa Gotelp. w dniach od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Dodatkowo będzie możliwość wypełnienia karty konsultacyjnej w punktach konsultacyjnych:

- w dniu 23 lutego w godzinach od 9:00 do 13:00 w remizie OSP w Złym Mięsie,

-w dniu 24 lutego 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w remizie OSP w Gotelpiu,

-w dniu 25 lutego 2022 r. w godzinach 9:00 do 13:00 w świetlicy wiejskiej w Krzyżu.

Załączniki:

- Zarządzenie Burmistrza Czerska Nr 843/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, Szczegóły pliku
Nazwa: 843.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-22 13:34:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Zarządzenie Burmistrza Czerska Nr 844/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, Szczegóły pliku
Nazwa: 844.pdf
Opis: Zarządzenie nr 844/22
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-28 14:04:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Zarządzenie Burmistrza Czerska Nr 845/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, Szczegóły pliku
Nazwa: 845.pdf
Opis: Zarządzenie nr 845/22
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-28 14:04:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczących „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych"

https://cus.czersk.pl/aktualnosc/cus/995-konsultacje-spoleczne-diagnoza-potrzeb-i-potencjalu

 


 

Burmistrz Czerska zawiadamia o konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Czersku www.czersk.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku – pok. nr 22 – w godzinach pracy urzędu, w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r. Spotkanie publiczne odbędzie się w terminie 10 lutego 2022 r. za pomocą zdalnych środków komunikacji, w formie wideokonferencji za pomocą przeglądarki internetowej. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres  anna.fierek-witkowska@czersk.pl.

Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne Szczegóły pliku
Nazwa: Strategia rozwoju gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne .pdf
Opis: Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:40:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.pdf
Opis: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:42:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa Szczegóły pliku
Nazwa: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa.pdf
Opis: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:43:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 40.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”.docx
Opis: Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 10:16:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:44:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Szczegóły pliku
Nazwa: Program wspierania rodziny 2022-2024.pdf
Opis: projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Utworzono: 2021-11-16 15:26:47
Data dodania: 2021-11-16 15:27:24
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu

można przesłać w terminie do dnia 23.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Szczegóły pliku
Nazwa: Program wspierania rodziny 2022-2024.pdf
Opis: projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Utworzono: 2021-11-16 15:26:47
Data dodania: 2021-11-16 15:27:24
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje GPWR.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach
Utworzono: 2021-11-16 15:28:05
Data dodania: 2021-11-16 15:28:44
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk Gminna Rada Seniorow.pdf
Opis: projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
Utworzono: 2021-11-16 15:23:04
Data dodania: 2021-11-16 15:23:47
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu

można przesłać w terminie do dnia 23.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk Gminna Rada Seniorow.pdf
Opis: projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
Utworzono: 2021-11-16 15:23:04
Data dodania: 2021-11-16 15:23:47
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje GCzRS.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach
Utworzono: 2021-11-16 15:25:04
Data dodania: 2021-11-16 15:25:39
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk. Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwaly oplata_za_pobyt_w_osrodkach.docx
Opis: Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk. Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 22.11.2021 r.: - na adres email: urzad_miejski@czersk.pl - na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
Utworzono: 2021-11-15 13:35:52
Data dodania: 2021-11-15 13:36:30
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 22.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie o konsultacjach.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach
Utworzono: 2021-11-15 13:37:11
Data dodania: 2021-11-15 13:37:45
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk. Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwaly oplata_za_pobyt_w_osrodkach.docx
Opis: Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk. Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 22.11.2021 r.: - na adres email: urzad_miejski@czersk.pl - na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
Utworzono: 2021-11-15 13:35:52
Data dodania: 2021-11-15 13:36:30
Autor pliku: Barbara Papierowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: docxARCHIWALNE

Konsultacje społeczne w zakresie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

Na podstawie uchwały nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.

Podmioty, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu młodzieżowej rady miejskiej w formie pisemnej,
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27, w dniach 17.09.2021 r. – 24.09.2021 r., w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku”, bądź drogą elektroniczną, na adres skrzynki mailowej: urzad_miejski@czersk.pl, w dniach 17.09.2021 r. – 24.09.2021 r., w wiadomości zatytułowanej: „Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku”.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku - plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Projekt uchwały w spr. zmiany statutu MRM w Czersku.pdf
Opis: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-16 13:41:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Konsultacje społeczne:

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 - plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Scan raportu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-22 10:31:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


W związku z konsultacjami społecznymi ogłoszonymi na podstawie Zarządzenia nr 523/20 Burmistrza Czerska z dnia 2 listopada 2020 r. zamieszcza się projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030.

Projekt strategii wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronach: czersk.pl, bip.czersk.pl i mgopsczersk.pl

Pełnoletni mieszkańcy gminy Czersk od 23 do 30 listopada 2020 r. mogą składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030 - plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT Strategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych 2021-2030.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-20 10:28:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Burmistrz Czerska zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne odbędą się od 23 do 30 listopada 2020 r. i przeprowadzone będą w formie zebrania wniosków i uwag mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji.

Projekt strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czersku.
Wnioski i uwagi do projektu strategii, można składać w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Zarządzenie nr 523/20 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 2 listopada 2020 r. http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/846ef78f-2e19-eb11-8501-4cd98f80e88d/

 

 

ARCHIWALNE: