Gmina Czersk

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Rostankowska (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Zarządzenie Nr 1068/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023
Utworzono: 2023-01-05 14:46:07
Data dodania: 2023-01-24 10:11:51
Autor pliku: Burmistrz
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 4.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1078/23 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: 2023-01-24 09:22:44
Data dodania: 2023-01-30 09:17:01
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 5.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 
 
Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
 
WZ.271.1.2023
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2023 roku
 

WZ.271.2.2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę) 

 


WZ.271.3.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę)