Gmina Czersk

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Rostankowska (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
 
Zarządzenie Nr 835/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

 

2021 rok

 

Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

WZ.271.94.2021

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku


2022 rok

 

WZ.271.1.2022

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku

 


WZ.271.2.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

 


 

WZ.271.3.2022

Usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników gminnych w mieście Czersk w I półroczu 2022 roku

 


WZ.271.4.2022

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.5.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.6.2022

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk