Gmina Czersk

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Glaner (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Zarządzenie Nr 1068/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023
Utworzono: 2023-01-05 14:46:07
Data dodania: 2023-01-24 10:11:51
Autor pliku: Burmistrz
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 4.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1078/23 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: 2023-01-24 09:22:44
Data dodania: 2023-01-30 09:17:01
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 5.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1095/23 Burmistrza Czerska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie Nr 1095.23.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1095/23 Burmistrza Czerska z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023.pdf
Utworzono: 2023-02-10 10:46:57
Data dodania: 2023-02-23 10:41:53
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1167/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1167.pdf
Opis: Zarządzenie nr 1167/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: 2023-06-05 13:57:09
Data dodania: 2023-06-07 13:55:00
Autor pliku: Zastępca Burmistrza
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1172/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zamiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1172.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1172/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-19 09:35:02
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1210/23 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1210.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1210/23 Burmistrza Czerska z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-10 14:33:07
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1251/23 Burmistrza Czerska z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1251.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1251/23 Burmistrza Czerska z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: 2023-10-02 12:13:30
Data dodania: 2023-10-05 12:10:07
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 
 
Postępowanie prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łęgu
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023.pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023
Utworzono: 2023-03-27 13:22:42
Data dodania: 2023-03-27 13:16:31
Autor pliku: Prezes OSP Łąg
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

 

 
Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
 
WZ.271.1.2023
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2023 roku
 

WZ.271.2.2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę) 

 


WZ.271.3.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę)

 


WZ.271.4.2023

Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2023 roku

 


WZ.271.5.2023

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.6.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.7.2023
Budowa drogi Gotelp - Pustki
 

WZ.271.8.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi Gotelp - Pustki

 


Wz.271.9.2023

Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II

 


WZ.271.10.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II

 


WZ.271.11.2023

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - z podziałem na części

 


WZ.271.12.2023

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.13.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.14.2023

Rozbudowa oświetlenia Parku Borowiackiego w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.15.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia Parku Borowiackiego w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.16.2023

Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.17.2023

Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

 


WZ.271.18.2023

Budowa i przebudowa ulic w Czersku i Łęgu.

 


WZ.271.19.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa ulic w Czersku i w Łęgu

 


WZ.271.20.2023

Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk - place zabaw

 


WZ.271.21.2023

Budowa ul. Czerwonych Maków w Czersku wraz z kanalizacją deszczową w ul. Bocznej i wykonaniem nowej nawierzchni drogi

 


WZ.271.22.2023
Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku
 
 

WZ.271.23.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku

 


WZ.271.24.2023

Modernizacja dróg gminnych

 


WZ.271.25.2023

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 9.970.000 zł na spłatę zobowiązań w 2023 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.570.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.400.000 zł

 


WZ.271.26.2023

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla szkół z terenu Gminy Czersk"

 


WZ.271.27.2023

Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska

 


WZ.271.28.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska

 


WZ.271.29.2023

Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska

 


WZ.271.30.2023

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części


WZ.271.31.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Augustyna Szpręgi w Czersku - etap I - Przebudowa napowietrznej linii energetycznej i budowa oświetlenia ulicznego

 


WZ.271.32.2023

Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy”

 


WZ.271.33.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.34.2023

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku przedszkola w Łęgu

 


WZ.271.35.2023

"Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk” z podziałem na części.

 


WZ.271.36.2023

Modernizacja ulic i dróg poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II z podziałem na dwie części

 

WZ.271.37.2023 

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Czersk.

 


WZ.271.38.2023

Przebudowa ul. Augustyna Szpręgi w Czersku - etap I - Przebudowa napowietrznej linii energetycznej i budowa linii oświetlenia ulicznego

 

WZ.271.39.2023

Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Czersku

 


WZ.271.40.2023

Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska

 


WZ.271.41.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia: Wykonanie w formule zabrojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła dla Zespołu Szkół w Łęgu w ramach projektu pn.: Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - RPO.


WZ.271.42.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.43.2023

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czersk na okres od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 28.08.2023 r. Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
  Utworzono: 2023-08-28 12:39:52
  Data dodania: 2023-08-28 12:26:13
  Autor pliku: Wioletta Glaner
  Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

WZ.271.44.2023

Remont dróg gminnych z podziałem na części

 


WZ.271.45.2023

Modernizacja ulic i dróg poprzez ułożenie płyt YOMB - etap III

 


WZ.271.46.2023

Przebudowa ul. Augustyna Szpręgi w Czersku - etap I - Przebudowa napowietrznej linii energetycznej i budowa linii oświetlenia ulicznego

 


WZ.271.47.2023

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.48.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.49.2023

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2023/2024

 


WZ.271.50.2023

Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku)

 


WZ.271.51.2023

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 2.500.000 zł na pokrycie części planowanego deficytu w kwocie 8.900.000 zł

 


WZ.271.52.2023

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.53.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.54.2023

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w 2024 roku

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły pliku
  Nazwa: ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
  Opis: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Utworzono: 2023-10-11 10:00:41
  Data dodania: 2023-10-11 09:52:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

WZ.271.55.2023

Modernizacja ulic i dróg poprzez ułożenie płyt YOMB - etap IV

 


WZ.271.56.2023

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk

 


WZ.271.57.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk

 


WZ.271.58.2023

Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora

 


WZ.271.59.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora

 


WZ.271.60.2023

Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na majątku Gminy Czersk w terminie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

 


WZ.271.61.2023

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.62.2023

Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku

 


WZ.271.63.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku

 


WZ.271.64.2023

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

 


WZ.271.65.2023

Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy Gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin)

 


WZ.271.66.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych w ramach zadania pn.:Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy Gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin)