Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Konsultacje projektu programu osłonowego „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2024.

link do strony Centrum Usług Społecznych w Czersku: https://cus.czersk.pl/aktualnosc/cus/3679-konsultacje-spoleczne-zapraszamy

____________________________________________________________

Konsultacje projektu uchwały zmiany uchwały nr XL/450/21 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk

Na podstawie uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 106) przedkłada się do konsultacji projekt uchwały zmiany uchwały nr XL/450/21 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk.
Uwagi można składać w terminie 10-20.11.2023 r.
Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej:
1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
lub
2) na adres e-mail: urzad_miejski@czersk.pl – wiadomość zatytułować: „Konsultacje uchwały”
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Czersk.

projekt uchwały zmiany uchwały nr XL/450/21 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwaly zmiana XL-450-21.pdf
Opis: projekt uchwały zmiany uchwały nr XL/450/21 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 13:33:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

__________________________________________________________________________________

Konsultacje Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

projekt programu współpracy z NGO na 2024 – edytowalny Szczegóły pliku
Nazwa: NGO 2024 (1-1).docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-19 14:33:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 2.21 MB
Rozszerzenie pliku: docx

zaproszenie do konsultacji i formularz uwag do programu na 2024 - edytowalny Szczegóły pliku
Nazwa: NGO 2024 ankieta.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-19 14:21:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 2.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

__________________________________________________________________________________

Na podstawie uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 106) przedkłada się do konsultacji projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Uwagi można składać w terminie 17-25.07.2023 r.
Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej:
1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
lub
2) na adres e-mail: urzad_miejski@czersk.pl – wiadomość zatytułować: „Konsultacje uchwały w sprawie
Zespołu Interdyscyplinarnego”:
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Czersk.

projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwala w sprawie Zespolu Interdyscyplinarnego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-17 08:53:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

_____________________________________________________________________

 

 

Na podstawie uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 106) przedkłada się do konsultacji projekt program „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2023.

Uwagi można składać w terminie 11-18.01.2023 r.

Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej:

1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

lub

2) na adres e-mail: urzad_miejski@czersk.pl – wiadomość zatytułować: Konsultacje

Programu „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2023.

projekt program Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora na rok 2023 - plik docx do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: projekt program _Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora_ na rok 2023 plik docx do pobrania.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 09:33:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: docx

projekt program Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora na rok 2023 - plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: projekt program _Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora_ na rok 2023 plik pdf do pobrania.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 09:34:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konsultacje Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

projekt programu współpracy z NGO na 2023 - edytowalny Szczegóły pliku
Nazwa: projekt programu wspolpracy z NGO na 2023 - edytowalny.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 07:15:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

zaproszenie do konsultacji i formularz uwag - edytowalny Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do konsultacji i formularz uwag - edytowalny.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 07:15:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: docx

zaproszenie do konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do konsultacji.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 07:14:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Konsultacje projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Czersk na lata 2022-2023

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje programu uslug spolecznych - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 14:44:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt Programu Szczegóły pliku
Nazwa: program usług społecznych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 14:45:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: Konsultacje - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-17 13:52:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: Projekt uchwaly.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-17 13:52:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 9.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach Szczegóły pliku
Nazwa: Konsultacje programu oslonowego - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-08 07:56:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: Konsultacje programu oslonowego - projekt uchwaly.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-08 07:57:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ARCHIWUM

Konsultacje zmiany Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: 20200306074428.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-06 11:57:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielającym schronienia osobom tego pobawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 20191011104813.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 12:39:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobierowska Paulina
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiana programu 2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-12-04 15:27:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Program 2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-30 13:46:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: program wspol z organ na 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-11-02 11:47:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: 20171016131106.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-10-16 14:54:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Szczegóły pliku
Nazwa: 20161115132219.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-11-15 14:08:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: 20161018114106.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-10-18 13:29:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły pliku
Nazwa: Inicjatywa_lokalna_konsultacje.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-08 13:03:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” Szczegóły pliku
Nazwa: Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.pdf
Opis: Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-11-03 15:43:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje_uchwala_o_wspolp_organ_20150001.pdf
Opis: konsultacje
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-10-10 13:59:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2015 Szczegóły pliku
Nazwa: uchwala-kapieliska-2015.pdf
Opis: uchwala-kapieliska-2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-25 13:47:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA 

Uchwała Nr XLIV/429/10  Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała.XLIV.429.10.2010-06-24_KONSULTOWANIE.pdf
Opis: Uchwała.XLIV.429.10.2010-06-24_KONSULTOWANIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-03-01 09:19:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

_______________________________________________________

 

 

KONSULTACJE: 

 

  Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2014 Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje_uchwaly_kapieliska_2014.pdf
Opis: konsultacje_uchwaly_kapieliska_2014
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-10 09:19:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”  Szczegóły pliku
Nazwa: program_pozarzadowe_2014.pdf
Opis: program_pozarzadowe_2014.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-10-14 11:38:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 4.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje_program_wspolpracy_z_organizacjami_2013.pdf
Opis: konsultacje_program_wspolpracy_z_organizacjami_201
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-11-06 15:44:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czersku w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2013  Szczegóły pliku
Nazwa: Konsultacje_uchaly_kapieliska_20130001.pdf
Opis: Konsultacje_uchaly_kapieliska_20130001.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-04-03 14:07:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czerskuj w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2012 Szczegóły pliku
Nazwa: konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czerskuj w sprawie wyjazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2012.pdf
Opis: konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czerskuj w spr
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-03-26 10:24:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011 Szczegóły pliku
Nazwa: uchwala_kapieliska.poprawiona.pdf
Opis: uchwala_kapieliska.poprawiona_pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-03-25 15:16:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   Szczegóły pliku
Nazwa: program_wspolpracy_20120001.pdf
Opis: program_wspolpracy_20120001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-10-28 13:26:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 3.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” Szczegóły pliku
Nazwa: program_wspolpracy_20120001.pdf
Opis: program_wspolpracy_20120001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-10-28 13:26:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 3.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf