Gmina Czersk

Sprawy planowania przestrzennego prowadzi:
MICHALINA GIERSZEWSKA, ANNA FIEREK-WITKOWSKA
Wydział Planowania i Gospodarki
biuro 22 (poziom II)
tel. 52 395 48 35, 52 395 48 45

Udostępnione materiały:

1.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

2. PLANY MIEJSCOWE

3. WNIOSKI DO POBRANIA

4. AKTUALNE OGŁOSZENIA