Gmina Czersk

 

Petycje:

1. Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195):

Ustawa o petycjach

2. Zarządzenie 357.16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania z petycjamki składanymi do Burmistrza Czerska

3.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Czerska

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o przebiegu postępowania

Skan dot. rozpatrzenia petycji (zanonimizowany)

Data zawiadom. 
podmiotu o sposobie załatwienia petycji

 1.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 1/2016

Utwardzenie ulicy Czerwonych Maków w Czersku

1.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

odpowiedź na petycję 1/2016

4.03.2016

2. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 2/2016

załącznik petycja 2/2016

 

dot. przystąpienia Gminy Czersk do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" 1.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny odpowiedź na petycję 2/2016 20.04.2016
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 3/2016

dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - - -
4.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 4/2016 dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - -

-

5. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 5/2016 dot. budowy ostatniego etapu drogi gminnej 30.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Odpowiedź na petycję 5/2016

20.10.2016 r.

6. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 6/2016 dot.  umieszczenia na stronach internetowych jst informacji w formie aktywnego banera i linku do strony 7.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 6.2016-e-mail

 

 

7.02.2017 r.

 

7.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Petycja 7/2016 dot.  utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy- zakładki "Czystsze Powietrze" 02.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 7.2016 e-mail

3.02.2017 r

1/2017

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PETYCJA 1.2017 dot. publikacji wniosku na stronie internetowej lub w BIP 6.02.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 1 .2017

15.02.2017 r.

2/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 2.2017 dot. zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków finansowych- przystosowanie obiektu szkoły do wdrożenia reformy edukacji 10.03.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Społecznego Odpowiedź na petycję 2.2017 23.05.2017 r.
3/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 3.2017 dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły  do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" 10.05.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 3/2017 30.05.2017 r.
4/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja 4/2017

prośba o podjęcie działań zmierzających do ustawienia fotoradaru stacjonarnego przy Przedszkolu w Gutowcu

30.05.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 4.2017

 

 

29.08.2017 r.

5/2017

 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Petycja 5/2017

 

Petycja 5.2/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

prośba o zamieszczenie na stałe w oficjalnym Serwisie www Gminy baneru mikroporady

7.06.2017 r.

17.07.2017 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny

Odpowiedź na petycję 5/2017

 

WO.152.5.2017 (2)

11.07.2017 r.

 

 

3.08.2017 r.

6/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 6.2017 z dnia 18 września 2017 r. dot. bezpłatnych szkoleń dostarczających nauczycielom narzędzi w postaci programu Spójrz Inaczej 18.09.2017 r. zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Odpowiedź na petycję 6.pdf 16.10.2017 r.
7/2017 Szulc Efekt sp.zo.o. Petycja 7.pdf dot. przekazania petycji do szkół, dokonanie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków zywieniowych w szkołach 29.09.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 7.2017 21.12.2017 r.
8/2017 Dr Bogusława J. Federa Petycja 8/2017 dot. przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców materiałów 23.10.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Petycja 8.2017 odpowiedź + cała petycja

 

23.01.2018 r.

 

9/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 9.pdf prośba o naprawienie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Czersk 21.11.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 9.2017

 

15.02.2018 r.

 

1/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 1.2018 prośba o wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rytel 18.01.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 1.2018

19.03.2018r.

 

2/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 2.2018 prośba  o przekazanie informacji PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA 2018 29.01.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 2.2018 20.04.2018 r.
3/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 3.2018 petycja w sprawie wykupu działki pod drogę dojazdową dla mieszkańców ul. Klaskawskiej w Złotowie 15.03.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Odpowiedź na petycję 3.2018 23.03.2018 r.
4/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 4.2018 petycja w sprawie  utwardzenia i wyrównania dróg publicznych w Odrach 4.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 4.2018 03.07.2018 r.
5/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 5/2018 petycja dot. zanieczyszczenia powietrza 30.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 5.2018 14.05.2018 r.
6/2018 Sympatycy klubu Brda Rytel i mieszkańcy Rytla Petycja 6/2018 dot. wyposażenia boiska sportowego oraz zwiększenia etatu pracowanika Ośrodka Kultury zajmującego się pielęgnacją boiska i budynku socjalnego 21.06.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Społecznego Odpowiedź na petycję 6.2018 1.08.2018 r.
7/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 7.2018 dot. zlecenia opracowania dokumentacji projektowej  budowy sieci wodociągowej obejmującej miejscowości Zapora, duża Klonia, Mała Klonia, Konigort, Modrzejewo 11.06.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 7.2018 16.07.2018 r.
8/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 8.2018.pdf prośba o przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom harmonogramu budowy sieci kanalizacji deszczowej w Rytlu 18.07.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 8.2018

Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 8.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 8.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-27 09:10:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna

Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 8.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 8.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-27 09:10:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna

Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 8.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 8.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-27 09:10:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
26.07.2018 r.
9/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 9.2018 dot. systemów fotowoltaicznych 21.08.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 9.2018 20.11.2018 r.
10/2018 Szulc-Efekt sp.zo.o. Petycja 10.2018

dot. Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 

 

13.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydzuiał Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 10.2018 18.11.2018 r.
11/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 11.2018 dot. utworzenia przystanku autobudowego 20.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 11.2018 14.12.2018 r.
1/2020 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 1.2020 dot. ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed sztucznym polem elektromagnetycznym 03.04.2020 r. zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - - -

 

 

 

4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

5. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

6. Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

7. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018

8. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

9.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020
Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-11 10:22:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf