Gmina Czersk

Podatki lokalne

Opłaty lokalne

Formularze wniosków - pliki do pobrania 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych

 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CZERSK W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 PRZEDSIĘBIORCY

W związku z Uchwałą Nr XXI/237/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w  sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czersk w zawiązku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 01.04 do 30.06.2020 r.

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć (najpóźniej do 31 lipca 2020 r):

- oświadczenie przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, korzystającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do uchwały);

- formularz informacji przedstawioanych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 2 do uchwały);

- skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub deklarację na podatek od nieruchomości na 2020 r. – w przypadku osób prawnych (https://bip.czersk.pl/1413.html).

Uchwała nr XXI/237/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czersk w związku z epidemią COVID-19

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

 

UWAGA PODATNICY PODATKÓW GMINY CZERSK

Urząd Miejski w Czersku informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. dla wszystkich podatników podatku: od środków transportowych, rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać  podatki. Informacja o numerze rachunku dla każdego podatku zawarta jest w decyzji dotyczącej wymiaru podatku. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. jednostki budżetowe)  otrzymają informację o indywidualnym rachunku bankowym odrębnym pismem.  W przypadku dokonywania płatności w kasie Urzędu lub w banku należy przedłożyć decyzję dotyczącą wymiaru podatku.   Zaległości ww. podatków z lat poprzednich należy wpłacać na indywidualne konto bankowe podane w decyzji lub piśmie.

 

Opłata skarbowa, adiacencka, planistyczna, eksploatacyjna płatne są w:

- kasie Urzędu Miejskiego;

- kasie Banku Spółdzielczego w Skórczu filia w Czersku;

- na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Skórczu filia w Czersku: 59 8342 0009 5000 2600 2000 0002.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatki: od środków transportowych, rolny. leśny oraz od nieruchomości płatne są w:

- kasie Urzędu Miejskiego;

- kasie Banku Spółdzielczego w Skórczu filia w Czersku;

- na rachunek bankowy: nr konta bankowego podany jest na informacji w sprawie przyznania indywidulanego konto bankowego bądź decyzji dotyczącej wymiaru podatku.