Gmina Czersk

ADRES REDAKCJI BIP GMINY CZERSK:

Adres:  ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

fax. (52) 395 48 11  

 

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk

 

 

      WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY:

          Anna Śledź
(sprawy organizacyjne)

 • kontakt: anna.sledz@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 62

  Joanna Blumowska-Hatta (wybory)
 • kontakt: joanna.blumowska-hatta@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 59

  Małgorzata Damrat (kadry)
 • kontakt: malgorzata.damrat@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 52

  Wioletta Rostankowska (przetargi)
 • kontakt: zamowieniapubliczne@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 57 

  Wioletta Kriezel (oświata)
 • kontakt: wioletta.kriezel@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 63

  Honorata Pokrzywińska (ewidencja ludności)
 • kontakt: honorata.pokrzywinska@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 65
  _______________________________________

      WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
          Izabela Knapik

 • kontakt: izabela.knapik@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 32

         _________________________________________

      WYDZIAŁ FINANSOWY

          Magdalena Chmielewska

 • kontakt: magdalena.chmielewska@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 23

_________________________________________

      WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

          Barbara Papierowska

 • kontakt: barbara.papierowska@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 41

  _________________________________________

     WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

          Wojciech Witkowski

 • kontakt: wojciech.witkowski@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 56

_________________________________________

    WYDZIAŁ PLANOWANIA I GOSPODARKI

          Teresa Lenz

 • kontakt: teresa.lenz@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 47

_________________________________________

   WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

          Maciej Ringwelski

 • kontakt: maciej.ringwelski@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 38

_________________________________________

    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

          Krzysztof Górski

 • kontakt: krzysztof.gorski@czersk.pl
 • tel. (52) 395 48 54