Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

INFORMACJA
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

FORMULARZ WNIOSKU - do pobrania w formacie pdf 

FORMULARZ WNIOSKU - do pobrania w formacie word  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9539
Treść wprowadził(a): Apostołowicz Magdalena, 2011-10-05 12:14:46
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-01-19 12:48:06
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-10-04 10:38:23