Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Zamierzenia i programy

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERSK

  • Poprzednio obowiązujące dokumenty:

Strategia rozwoju Gminy Czersk do roku 2010

Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Czersk do 2013 roku

------------------------------------------------

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK

Materiały dostępne w zakładce "FINANSE GMINY" - TUTAJ 

 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY CZERSK

Wieloletni Plan Inwestycjny Gminy CzerskUchwała nr XXIX/282/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Załącznik do uchwały nr XXIX/282/08
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Czersk na lata 2009 - 2015 - załącznik do uchwały nr XXXIX/389/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.


------------------------------------------------

3. PLANY ODNOWY

Plan odnowy miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo na lata 2019-2026
Plan odnowy miejscowości Rytel na lata 2008-2015
Plan odnowy miejscowości Zapędowo na lata 2009-2016
Plan odnowy miejscowości Ostrowite na lata 2008-2016
Plan odnowy miejscowości Łąg 2009 na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Mokre na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Malachin na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Krzyż na lata 2009-2016 
Plan odnowy miejscowości Łubna na lata 2009-2019  
Plan odnowy miejscowości Gutowiec na lata 2009-2017  
Plan odnowy miejscowości Odry na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Będźmierowice na lata 2009-2019
Plan odnowy miejscowości Lipki na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Kurcze na lata 2009-2017 
Plan odnowy miejscowości Mosna na lata 2009-2017

 

------------------------------------------------

4. PROGRAMY GMINNE

Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023
Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czersk - tekst jednolity  
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czersk na lata 2004-2013
Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2010 - 2015
Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata 2007-2032

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13913
Treść wprowadził(a): Witkowski Wojciech, 2019-10-16 12:12:40
Treść wytworzył(a): , 2014-03-05 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-09 13:09:10