Gmina Czersk

Zamierzenia i programy

 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERSK

Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: Strategia Rozwoju Gminy Czersk 30.03.pdf
Opis: Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030
Utworzono: 2022-03-30 11:27:22
Data dodania: 2022-07-22 11:29:26
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Etap opracowywania:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: 22_0310_raport_DP_LP.pdf
Opis: Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-18 13:50:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ewaluacja ex – ante projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: 22_0210_Ewaluacja_MS_LP.pdf
Opis: Ewaluacja ex – ante projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-18 13:52:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Czerska zawiadamia o konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Czersku www.czersk.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku – pok. nr 22 – w godzinach pracy urzędu, w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r. Spotkanie publiczne odbędzie się w terminie 10 lutego 2022 r. za pomocą zdalnych środków komunikacji, w formie wideokonferencji za pomocą przeglądarki internetowej. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres  anna.fierek-witkowska@czersk.pl.

Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne Szczegóły pliku
Nazwa: Strategia rozwoju gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne .pdf
Opis: Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:40:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.pdf
Opis: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:42:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa Szczegóły pliku
Nazwa: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa.pdf
Opis: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:43:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 40.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf
Opis: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:44:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Opinie do projektu "Startegii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030": RDOŚ Szczegóły pliku
Nazwa: RDOŚ.pdf
Opis: RDOŚ
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:51:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarząd Województwa Pomorskiego Szczegóły pliku
Nazwa: Zarząd Województwa Pomorskiego.pdf
Opis: Zarząd Województwa Pomorskiego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:51:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
PPWIS Szczegóły pliku
Nazwa: PPWIS.pdf
Opis: PPWIS
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:52:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
RZGW Szczegóły pliku
Nazwa: RZGW.pdf
Opis: RZGW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 09:53:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”.docx
Opis: Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 10:16:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych Szczegóły pliku
Nazwa: 21_0323_Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej_v2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-24 13:10:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

------------------------------------------------

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK

Materiały dostępne w zakładce "FINANSE GMINY" - TUTAJ


------------------------------------------------

3. PLANY ODNOWY:

Plan odnowy miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo na lata 2019-2026 Szczegóły pliku
Nazwa: Plan odnowy miejscowosci na lata 2019-2026.pdf
Opis: Plan odnowy miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo na lata 2019-2026
Utworzono: 2019-10-08 12:10:00
Data dodania: 2019-10-16 12:10:44
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 2.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

------------------------------------------------

4. PROGRAMY GMINNE

Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023.pdf
Opis: Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023
Utworzono: 2020-02-25 11:48:34
Data dodania: 2020-04-02 11:49:12
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 8.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2016 - 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2016 - 2021.pdf
Opis: Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2016 - 2021
Utworzono: 2016-02-25 12:04:48
Data dodania: 2020-04-02 12:05:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: POS CZERSK.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-18 13:59:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 1.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

------------------------------------------------

5. DOTACJE I REGULAMINY

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: XIV.175.19 azbest.pdf
Opis: Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk
Utworzono: 2019-11-26 12:10:25
Data dodania: 2020-04-02 12:10:50
Autor pliku: Izabela Knapik
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków.pdf
Opis: Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków
Utworzono: 2019-11-26 12:13:33
Data dodania: 2020-04-02 12:14:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czersk.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-02 10:05:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_zalacznik.pdf
Opis: programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-23 10:12:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 3.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf