Gmina Czersk

Zmiana treści SIWZ z dn. 16.02.2018 r.

 

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

oraz

Część 1: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego – teren miasta Czersk.

Część 2:  Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego – tereny wiejskie.