Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Informacja

Stawki podatku od środków transportowych i stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w odniesieniu do 2018 roku. Nadal obowiązuje uchwała nr  XXV/238/16  Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała nr XXV/237/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w ustawie podatku rolnym oraz ustawie o podatku leśnym. Większość tych zmian wprowadza ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1045).

Najważniejsze zmiany dla podatnika wprowadzone w/w ustawa to:

 1. nie będą wydawane decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie.
 2. jeżeli podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne nie przekracza rocznie kwoty 100,00 zł, płatne jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do dnia 15 marca danego roku podatkowego
 3. wprowadzono nowe przeliczniki dla niektórych rodzajów użytków rolnych. I tak bez względu na klasę gruntu dla:
 • grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny  = 1 ha  przeliczeniowy
 • rowy  - 1 ha fizyczny  =  0,20 ha przeliczeniowych
 • grunty zadrzewione i  zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowych
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowych
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy         
 1.  w podatku leśnym zniesiono obniżoną o 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.

Ulegają zmianie stawki podatku od nieruchomości określane uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Stawki te w stosunku do roku 2015 podwyższa się średnio o ok. 2%.

  Przykładowy skutek podwyżki podatku dla nieruchomości o następującej podstawie opodatkowania:

 • grunty pozostałe  850 m² x 0,01 zł (podwyżka w stosunku do  2015 r.)= 8,50 zł (rocznie)
 • budynki mieszkalne 150 m ² x 0,01 zł (podwyżka  w stosunku do 2015 r.) = 1,50 zł (rocznie)
 • budynki pozostałe  25 m² x 0,11 (podwyżka  w stosunku do  2015 r.) = 2,75 zł (rocznie)           

  Ogólny skutek podwyżki dla w/w nieruchomości  to 13,00 zł

 

Podatek od środków transportowych

Urząd Miejski w Czersku informuje, że na rok 2016 r. zwiększa się stawki podatku od środków transportowych  średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Stawki podatku od środków transportowych są zróżnicowane w zależności od masy całkowitej, masy zespołu pojazdów, ilości osi, roku produkcji, liczby miejsc do siedzenia, wpływu na środowisko.

Ponadto ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r. poz.1045) do podatku od środków transportowych została wprowadzona nowa kategoria pojazdu – autobus o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca oraz równej lub większej niż 22 miejsca.

Wysokość stawek podatku dla ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t oraz wysokość stawek podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i z innym system zawieszenia osi jezdnych  wprowadzono zmianę dotyczącą tych pojazdów z „trzy osie” na „trzy osie i więcej”

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje również nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

Podatek od nieruchomości

XXXVII/355/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVII/233/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIII/253/04 Rady Miejskiej w czersku z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV/237/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Podatek rolny

Uchwała nr XXXVII/356/09 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XIV/122/07 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Uchwała nr XXXIII/270/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada  2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXV/236/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Uchwała nr XXXVII/357/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych

Uchwała nr XXVII/235/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/254/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXI/161/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIII/268/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 309/g314/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

Uchwała nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:7329
Treść wprowadził(a): Chmielewska Magdalena, 2019-01-17 09:01:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-16 09:31:32