Gmina Czersk

Podatek od nieruchomości

XXXVII/355/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVII/233/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIII/253/04 Rady Miejskiej w czersku z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV/237/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/165/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/302/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Podatek rolny

Uchwała nr XXXVII/356/09 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XIV/122/07 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Uchwała nr XXXIII/270/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada  2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXV/236/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr II/14/18 Rady MIejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XIV/164/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała nr XXXVII/357/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych

Uchwała nr XXVII/235/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/254/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXI/161/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIII/268/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 309/g314/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

Uchwała nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/166/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVI/304/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)