Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIN-I Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

IR-1 Informacja o gruntach - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

IL-1 Informacja o lasach - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązek podatkowy od 01.07.2019

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego - obowiązek podatkowy do 30.06.2019

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (interaktywna)

DT-1 załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

DT-1 załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (interaktywna)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (interaktywna)

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o umorzenie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3468
Treść wprowadził(a): Chmielewska Magdalena, 2019-07-04 14:14:07
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-02-24 12:58:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-04 14:12:41