Gmina Czersk

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-I Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

IR-1 Informacja o gruntach

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

Podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (interaktywna)

DT-1 załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

DT-1 załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (interaktywna)

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalanymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja elektroniczna EPUAP

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Umorzenie

Wniosek o umorzenie