Gmina Czersk

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: DN-1..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-27 14:19:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Szczegóły pliku
Nazwa: IN-I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:17:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIN-I Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:20:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:29:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-3.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:31:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZDN-1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:36:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZDN-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:39:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny Szczegóły pliku
Nazwa: DR-1p.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:49:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

IR-1 Informacja o gruntach Szczegóły pliku
Nazwa: IR-1p.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:41:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZDR-1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:51:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZDR-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:52:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:43:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:44:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-3.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:47:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny Szczegóły pliku
Nazwa: DL-1p.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 14:09:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

IL-1 Informacja o lasach Szczegóły pliku
Nazwa: IL-1p.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:58:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:59:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 14:01:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-3.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 14:07:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: ZDL-1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 14:10:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZDL-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 14:11:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-18 08:08:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-18 08:08:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalanymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły pliku
Nazwa: Wzor-deklaracji-od-1.02.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-11 19:03:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kononowicz Wiesław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Deklaracja elektroniczna EPUAP

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodar.odpadami komunalnymi 2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-04 10:26:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA do DEKLARACJI_Oplaty za odpady_w.2020-01-20.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-22 14:51:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-20 09:46:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 10:35:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: ALK wartosc sprzedazy w 2023.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-20 09:59:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Umorzenie

Wniosek o umorzenie Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o umorzenie.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-10-13 08:47:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx