Gmina Czersk

Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 9 650 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czersk w 2018 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.08.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 16.08.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.08.2018 r.

UWAGA! Pismo zmiana SIWZ-1.08.2018.

Ogłoszenie o zamowieniu-termin składania ofert 3.09.2018 r. do godz. 10.00

SIWZ

Załaczniki służące do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego:

Link strony:

                 http://bip.czersk.pl/1607.html   

                 http://bip.czersk.pl/1037.html