Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

 

1. Studium - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego

4. Studium - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

5. Studium - Uzasadnieie studium

6.  Studium - Prognoza

7. Studium - Uwarunkowania - Środowisko

8. Studium - Uwarunkowania - Ochrona dóbr kultury

9. Studium - Uwarunkowania - Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

10. Studium - Uwarunkowania - Planowanie przestrzenne

11. Studium - Uwarunkowania - Użytkowanie terenów

12. Studium - Kierunki miasto

13. Studium - Kierunki gmina

14. Studium - Uchwała w sprawie zmiany studium

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2047
Treść wprowadził(a): Łangowski Krystian, 2014-03-10 07:59:37
Treść wytworzył(a): Krystian Łangowski, 2014-01-20 09:48:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-03-10 07:32:17