Gmina Czersk

Załączniki do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, przyjętego uchwałą nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r., zmienionego uchwałą nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące obszarów udokumentowanych złóż kopalin, zgodnie z: Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie zastępcze.pdf
Opis: Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:02:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
1) ujednolicony tekst studium-Uwarunkowania - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
Opis: 1) ujednolicony tekst studium-Uwarunkowania - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:03:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 7.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
2) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza Środowisko, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-1 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1-1 do zarządzenia.pdf
Opis: 2) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza Środowisko, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-1 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:03:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
3) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza konserwatorska, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-2 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1-2 do zarządzenia.pdf
Opis: 3) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza konserwatorska, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-2 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:04:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
4) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza infrastruktura, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-3 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1-3 do zarządzenia.pdf
Opis: 4) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza infrastruktura, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-3 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:04:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 4.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
5) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza planowanie, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-4 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1-4 do zarządzenia.pdf
Opis: 5) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza planowanie, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-4 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:04:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
6) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza użytkowanie terenu, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-5 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 1-5 do zarządzenia.pdf
Opis: 6) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza użytkowanie terenu, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-5 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:05:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 4.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
7) ujednolicony tekst studium-Kierunki - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 2 do zarządzenia.pdf
Opis: 7) ujednolicony tekst studium-Kierunki - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:06:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
8) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 3-1 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 3-1 do zarządzenia.pdf
Opis: 8) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 3-1 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:06:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 9.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
9) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego dla strefa miejska Miasta Czerska w skali 1:10 000 – stanowiący załącznik nr 3-2 do zarządzenia Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 3-2 do zarządzenia.pdf
Opis: 9) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego dla strefa miejska Miasta Czerska w skali 1:10 000 – stanowiący załącznik nr 3-2 do zarządzenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 12:07:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 8.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana studium sporządzona w formie zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego wywołuje skutki prawne takie same, jak zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalona przez radę gminy.

Projket dokumentu:

Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego 1. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_2_studium_uwarunkowania.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-20 07:36:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 6.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego 4. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_3_studium_kierunki.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-20 07:47:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

U  Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_4_uzasadnienie studium.pdf
Opis: PROJEKT STUDIUM 4 -uzasadnienie studium
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 12:18:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
zasadnieie studium 5. Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_4_uzasadnienie studium.pdf
Opis: PROJEKT STUDIUM 4 -uzasadnienie studium
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 12:18:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Prognoza  Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_prognoza_os_czersk.pdf
Opis: PROJEKT STUDIUM - prognoza os Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 12:49:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 6.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
6.  Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_prognoza_os_czersk.pdf
Opis: PROJEKT STUDIUM - prognoza os Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 12:49:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 6.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uwarunkowania - Środowisko 7. Studium -  Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-1-srodowisko.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:40:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uwarunkowania - Ochrona dóbr kultury 8. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-2-konserwatorska.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:39:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 0.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uwarunkowania - Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Studium -  Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-3-infrastruktura.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:38:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
9.  Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-3-infrastruktura.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:38:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Uwarunkowania - Planowanie przestrzenne 10. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-4-planowanie.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:36:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Uwarunkowania - Użytkowanie terenów 11. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal1-5-uzytkowanie.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 13:36:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 3.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

K Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal3-2_kierunki_miasto.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 11:42:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 6.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
ierunki miasto 12.  Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_STUDIUM_zal3-2_kierunki_miasto.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-17 11:42:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 6.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Kierunki gmina 13. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: zal3-1_kierunki_gmina.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-03-10 07:55:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 24.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała w sprawie zmiany studium 14. Studium - Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała w sprawie zmiany studium.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-03-04 11:24:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Łangowski Krystian
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf