Gmina Czersk

Załączniki do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, przyjętego uchwałą nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r., zmienionego uchwałą nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące obszarów udokumentowanych złóż kopalin, zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r.:
1) ujednolicony tekst studium-Uwarunkowania - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia
2) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza Środowisko, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-1 do zarządzenia
3) ujednolicony rysunek Czersk-Studium plansza konserwatorska, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-2 do zarządzenia
4) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza infrastruktura, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-3 do zarządzenia
5) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza planowanie, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-4 do zarządzenia
6) ujednolicony rysunek Czersk-Studium-plansza użytkowanie terenu, w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 1-5 do zarządzenia
7) ujednolicony tekst studium-Kierunki - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia
8) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy w skali 1:25 000 – stanowiący załącznik nr 3-1 do zarządzenia
9) rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego dla strefa miejska Miasta Czerska w skali 1:10 000 – stanowiący załącznik nr 3-2 do zarządzenia

Zmiana studium sporządzona w formie zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego wywołuje skutki prawne takie same, jak zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalona przez radę gminy.

Projket dokumentu:

1. Studium - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego

4. Studium - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

5. Studium - Uzasadnieie studium

6.  Studium - Prognoza

7. Studium - Uwarunkowania - Środowisko

8. Studium - Uwarunkowania - Ochrona dóbr kultury

9. Studium - Uwarunkowania - Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

10. Studium - Uwarunkowania - Planowanie przestrzenne

11. Studium - Uwarunkowania - Użytkowanie terenów

12. Studium - Kierunki miasto

13. Studium - Kierunki gmina

14. Studium - Uchwała w sprawie zmiany studium