Gmina Czersk

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

oraz

Część 1: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ceynowy w Czersku – etap I.

Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Czersku, ul. Chojnicka z przyłączem do granicy działki.

Część 3: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w Łęgu.

Część 4: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w ul. Spokojnej w Czersku.

Część 5: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Kwiekach.

Część 6: Rozbudowa sieci wod.-kan. w ul. Cisowej w Malachinie.

Część 7: Budowa sieci wodociągowej w Wądołach – etap II.

Część 8: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyb. pod Łąg w Złotowie – etap I.

Część 9: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w ul. Gajowej w Czersku.

Część 10: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach – etap V.