Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 

Uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Czersk od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości wykorzystanej, jako część Parku Borowiackiego  przy Al. 1000 – lecia w Czersku

 

Uchwała nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

 

Uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

 

Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2011

 

Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/92/07 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk

 

Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Gotelp na lata 2010 – 2017

 

Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Odry na lata 2009 – 2017


Uchwała nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2011 – 2025 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:711
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2011-12-06 13:16:54
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2011-12-06 12:42:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-12-06 13:13:57