Gmina Czersk

ZESTAWIENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH

 1) 1999_102_975_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku 
 2) 1999_102_976_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku  
 3) 1999_102_977_Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic Królowej Jadwigi Łosińskiej 41 Mleczarskiej 13 Łukowskiej i Łąkowej w Czersku 
 4) 1999_102_978_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza we wsi Odry w gminie Czersk 
 5) 1999_102_979_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk 
 6) 1999_102_980_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i letniskowych w gminie Czersk, we wsiach Krzyż, Lutom, Łubna, Malachin, Ostrowite, Wieck i Zapora Mylof  
 7) 1999_102_981_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących we wsi Rytel teren po likwidowanym wysypisku śmieci i teren stacji uzdatniania wody  
 8) 1999_102_982_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej w gminie Czersk we wsiach Łukowo, Przyjaźnia i Złotowo  
 9) 2000_60_374_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji obejmującego części działek nr 849, 850 i 851 przy ulicy Chojnickiej w Czersku  
10) 2001_21_189_Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk - Śródmieście obejmującej część działki nr 518_10 przy ul. J. Ostrowskiego  
11) 2001_21_190_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w mieście Czersku działkę nr 760 przy ul. Starogardzkiej, część działki nr 466_1 przy ul. Podgórnej  
12) 2001_21_191_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w gminie Czersk działkę nr 111_1 we wsi Złe Mięso soł. Łąg Lipki), działkę nr 2864 we wsi Zapędowo
13) 2001_31_323_Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmującej teren działki nr 542 we wsi Rytel - oczyszczalnia ścieków  
14) 2002_09_147_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk  
15) 2002_09_148_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk  
16) 2002_12_217_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - działki geodezyjne Nr 460_30,595_5, przy ul. Piotra Ferensa 
17) 2002_12_218_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment gminy Czersk- działki nr 17,213_1-6,293_1 we wsi Złotowo  
18) 2002_50_1218_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk  
19) 2002_53_1295_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek  przy ul. J. Ostrowskiego  
20) 2002_53_1296_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk  
21) 2003_96_1703_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w rejonie ul. Kaszubskiej w Czersku (obejmującego działkę nr 454_12)  
22) 2003_96_1704_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku  
23) 2003_96_1705_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersku  
24) 2003_96_1706_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej 41 w Czersku  
25) 2003_96_1707_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku  
26) 2003_96_1708_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Tucholskiej w Czersku  
27) 2003_97_1726_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku  
28) 2003_97_1727_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
29) 2003_97_1728_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
30) 2003_97_1729_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
31) 2003_97_1730_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach nr 337_16, 337_22, 337_26, 337_27  
32) 2005_88_1815_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębach ewidencyjnych Mokre i Malachin związany z projektowaną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 
33) 2006_95_1980_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
34) 2006_96_2001_Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej obejmującego część działki nr 687 we wsi Rytel  
35) 2006_96_2002_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 489_6 i 489_7 i 489_8 w obrębie Ostrowite, w gminie Czersk  
36) 2006_109_2237_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie Miasto Czersk  
37) 2006_109_2238_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 495_2 przy ulicy Cmentarnej w obrębie Miasto Czersk  
38) 2006_109_2239_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łąg-Szyszkowiec, gmina Czersk  
39) 2007_14_400_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750 i 751 w obrębie Rytel, w gminie Czersk  
40) 2007_14_401_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk  
41) 2008_16_402_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą 2007  
42) 2008_31_946_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki w rejonie ulicy Piotra Ferensa  
43) 2008_31_947_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 35_45, położonych w obrębie Złotowo  
44) 2008_31_948_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki  położone  w obrębie  ewidencyjnym Łąg Kolonia w gminie Czersk  
45) 2008_38_1141_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 492, 491_1, 489_4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowite  
46) 2008_91_2338_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk  
47) 2008_91_2340_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk, we wsiach Rytel, Krzyż, Odry, Łąg  
48) 2009_126_2432_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk  
49) 2009_126_2433_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk
50) Uchwała nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wybrane fragmenty gminy Czersk w miejscowościach: Rytel, Fojutowo, Wojtal i Malachin
51) Uchwała nr XLII/409/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
52) Uchwała nr XLII/410/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk – rejon ulicy Lipowej i Klonowej
53) Uchwała nr XLVII/454/10 Rady |Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
54) Uchwała nr XLVII/455/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi Kamionka
55) Uchwała nr XLVII/456/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk
56) Uchwała nr XLVII/457/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Czersk
57) Uchwała nr LVII/458/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Wieck
58) Uchwała nr VI/37/11Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Dworcowej, Konigorskiej i Nadrzecznej w Rytlu
59) Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku
60) Uchwała nr XXXVI/297/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Wielewskiej w mieście Czersk
61) Uchwała nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Długiej w mieście Czersk
62) Uchwała nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin
63) Uchwała nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Jatowskiej we wsi Rytel
64) Uchwała nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg
65) Uchwała nr XXXVII/311/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel
66) Uchwała nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo
67) Uchwała Nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
68) Uchwała nr II/23/14 Rady Mierjskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel
69) Uchwała nr II/25/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż
70) Uchwała nr II/24/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu
71) Uchwała nr II/21/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu
72) Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite
73) Uchwała nr IX/94/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-lecia w Czersku
74) Uchwała nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej w Czersku obejmującego części działek nr 50 i 2119/1
75) Uchwała nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej
76) Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka
77) Uchwała nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej
78) Uchwała nr IX/99/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice
79) Uchwała nr X/102/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali
80) Uchwała nr X/103/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk
81) Uchwała nr X/104/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk
82) Uchwała nr X/105/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo
83) Uchwała nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom
84) Uchwała nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki
85) Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku
86) Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Królowej Jadwigi i Pomorskiej
87) Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry
88) Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel
89) Uchwała nr XXVIII/265/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż
90) Uchwała nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg
91) Uchwała nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku
92) Uchwała nr XXXVIII/359/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działki o nr 512/2 w obrębie geodezyjnym Rytel
93) Uchwała nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej
94) Uchwała nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom
95) Uchwała nr XLVII/439/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg
96) Uchwała nr XLVII/440/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel - rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej i Brzezina
97) Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
98) Uchwala nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk
99) Uchwala nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk
100) Uchwała nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk
101) Uchwała nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel
102) Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg– Lipki
103) Uchwała nr XII/142/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite, w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej
104) Uchwała nr XXIV/274/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera
105) Uchwała nr XXIV/275/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk
106) Uchwała nr XXIV/276/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku
107) Uchwała nr XXIV/277/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku
108) Uchwała nr XXIV/278/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej
109) Uchwała nr XXIV/279/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku
110) Uchwała nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg
111) Uchwała nr XXIV/281/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk
112) Uchwała nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel
113) Uchwała nr XXIV/283/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo
114) Uchwała nr XXIV/284/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze
115) Uchwała nr XXV/299/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku
116) Uchwała nr XXVII/329/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej
117)
Uchwała nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk
118) Uchwała nr XXIX/339/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk
119)
Uchwała nr XXIX/340/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu
120)
Uchwała nr XXIX/341/21 Rady Miejskiej w Czersku dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku
121)
Uchwała nr XXXI/369/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku