Gmina Czersk

ZESTAWIENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH

 1) 1999_102_975_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku 
 2) 1999_102_976_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku  
 3) 1999_102_977_Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic Królowej Jadwigi Łosińskiej 41 Mleczarskiej 13 Łukowskiej i Łąkowej w Czersku 
 4) 1999_102_978_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza we wsi Odry w gminie Czersk 
 5) 1999_102_979_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk 
 6) 1999_102_980_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i letniskowych w gminie Czersk, we wsiach Krzyż, Lutom, Łubna, Malachin, Ostrowite, Wieck i Zapora Mylof  
 7) 1999_102_981_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących we wsi Rytel teren po likwidowanym wysypisku śmieci i teren stacji uzdatniania wody  
 8) 1999_102_982_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej w gminie Czersk we wsiach Łukowo, Przyjaźnia i Złotowo  
 9) 2000_60_374_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji obejmującego części działek nr 849, 850 i 851 przy ulicy Chojnickiej w Czersku  
10) 2001_21_189_Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk - Śródmieście obejmującej część działki nr 518_10 przy ul. J. Ostrowskiego  
11) 2001_21_190_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w mieście Czersku działkę nr 760 przy ul. Starogardzkiej, część działki nr 466_1 przy ul. Podgórnej  
12) 2001_21_191_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w gminie Czersk działkę nr 111_1 we wsi Złe Mięso soł. Łąg Lipki), działkę nr 2864 we wsi Zapędowo
13) 2001_31_323_Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmującej teren działki nr 542 we wsi Rytel - oczyszczalnia ścieków  
14) 2002_09_147_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk  
15) 2002_09_148_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk  
16) 2002_12_217_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - działki geodezyjne Nr 460_30,595_5, przy ul. Piotra Ferensa 
17) 2002_12_218_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment gminy Czersk- działki nr 17,213_1-6,293_1 we wsi Złotowo  
18) 2002_50_1218_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk  
19) 2002_53_1295_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek  przy ul. J. Ostrowskiego  
20) 2002_53_1296_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk  
21) 2003_96_1703_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w rejonie ul. Kaszubskiej w Czersku (obejmującego działkę nr 454_12)  
22) 2003_96_1704_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku  
23) 2003_96_1705_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersku  
24) 2003_96_1706_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej 41 w Czersku  
25) 2003_96_1707_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku  
26) 2003_96_1708_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Tucholskiej w Czersku  
27) 2003_97_1726_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku  
28) 2003_97_1727_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
29) 2003_97_1728_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
30) 2003_97_1729_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
31) 2003_97_1730_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach nr 337_16, 337_22, 337_26, 337_27  
32) 2005_88_1815_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębach ewidencyjnych Mokre i Malachin związany z projektowaną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 
33) 2006_95_1980_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk  
34) 2006_96_2001_Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej obejmującego część działki nr 687 we wsi Rytel  
35) 2006_96_2002_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 489_6 i 489_7 i 489_8 w obrębie Ostrowite, w gminie Czersk  
36) 2006_109_2237_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie Miasto Czersk  
37) 2006_109_2238_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 495_2 przy ulicy Cmentarnej w obrębie Miasto Czersk  
38) 2006_109_2239_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łąg-Szyszkowiec, gmina Czersk  
39) 2007_14_400_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750 i 751 w obrębie Rytel, w gminie Czersk  
40) 2007_14_401_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk  
41) 2008_16_402_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą 2007  
42) 2008_31_946_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki w rejonie ulicy Piotra Ferensa  
43) 2008_31_947_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 35_45, położonych w obrębie Złotowo  
44) 2008_31_948_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki  położone  w obrębie  ewidencyjnym Łąg Kolonia w gminie Czersk  
45) 2008_38_1141_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 492, 491_1, 489_4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowite  
46) 2008_91_2338_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk  
47) 2008_91_2340_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk, we wsiach Rytel, Krzyż, Odry, Łąg  
48) 2009_126_2432_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk  
49) 2009_126_2433_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk