Gmina Czersk

ZESTAWIENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH Szczegóły pliku
Nazwa: zestawienie planów miejscowych.doc
Opis: zestawienie planów miejscowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:05:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 1)   2)    3)   4)   5)   6)     7)     8)    9)   10)   11)   12) 13)   14)   15)   16)  17)   18)   19)   20)   21)   22)   23)   24)   25)   26)   27)  28)   29)   30)   31)   32)  33)    34)    35)    36)    37)   38)   39) k   40)   41)   42)   43)   44)    45)   46)   47)   48)   49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) in 63) 64) 65) 66) o 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) l 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 118) 122) 1999_102_975_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_975_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku.doc
Opis: plan 1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:29:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_976_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_976_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku.doc
Opis: plan 2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:30:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_977_Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic Królowej Jadwigi Łosińskiej 41 Mleczarskiej 13 Łukowskiej i Łąkowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_977_Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic Królowej Jadwigi Łosińskiej 41 Mleczarskiej 13 Łukowskiej i Łąkowej w Czersku.doc
Opis: 1999_102_977_Miejscowy plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:30:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_978_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza we wsi Odry w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_978_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza we wsi Odry w gminie Czersk.doc
Opis: 1999_102_978_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:30:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_979_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_979_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk.doc
Opis: 1999_102_979_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:31:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_980_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i letniskowych w gminie Czersk, we wsiach Krzyż, Lutom, Łubna, Malachin, Ostrowite, Wieck i Zapora Mylof Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_980_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i letniskowych w gminie Czersk, we wsiach Krzyż, Lutom, Łubna, Malachin, Ostrowite, Wieck i Zapora Mylo.doc
Opis: 1999_102_980_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:31:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_981_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących we wsi Rytel teren po likwidowanym wysypisku śmieci i teren stacji uzdatniania wody Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_981_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących we wsi Rytel teren po likwidowanym wysypisku śmieci i teren stacji uzdatniania wody.doc
Opis: 1999_102_981_Zmiana miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:32:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
1999_102_982_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej w gminie Czersk we wsiach Łukowo, Przyjaźnia i Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: 1999_102_982_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej w gminie Czersk we wsiach Łukowo, Przyjaźnia i Złotowo.doc
Opis: 1999_102_982_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:32:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2000_60_374_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji obejmującego części działek nr 849, 850 i 851 przy ulicy Chojnickiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2000_60_374_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji obejmującego części działek nr 849, 850 i 851 przy ulicy Chojnickiej w Czersku.doc
Opis: 2000_60_374_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:32:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2001_21_189_Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk - Śródmieście obejmującej część działki nr 518_10 przy ul. J. Ostrowskiego Szczegóły pliku
Nazwa: 2001_21_189_Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk - Śródmieście obejmującej część działki nr 518_10 przy ul. J. Ostrowskiego.doc
Opis: 2001_21_189_Miejscowy plan szczegółowy zagospodaro
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:33:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2001_21_190_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w mieście Czersku działkę nr 760 przy ul. Starogardzkiej, część działki nr 466_1 przy ul. Podgórnej Szczegóły pliku
Nazwa: 2001_21_190_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w mieście Czersku działkę nr 760 przy ul. Starogardzkiej, część działki nr 466_1 przy ul. Podgórnej, działk.doc
Opis: 2001_21_190_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:33:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2001_21_191_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w gminie Czersk działkę nr 111_1 we wsi Złe Mięso soł. Łąg Lipki), działkę nr 2864 we wsi Zapędowo Szczegóły pliku
Nazwa: 2001_21_191_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w gminie Czersk działkę nr 111_1 we wsi Złe Mięso soł. Łąg Lipki), działkę nr 2864 we wsi Zapędowo i działkę.doc
Opis: 2001_21_191_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:33:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2001_31_323_Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmującej teren działki nr 542 we wsi Rytel - oczyszczalnia ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: 2001_31_323_Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmującej teren działki nr 542 we wsi Rytel - oczyszczalnia ścieków.doc
Opis: 2001_31_323_Zmiany miejscowego planu ogólnego zago
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:34:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_09_147_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_09_147_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk.doc
Opis: 2002_09_147_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:34:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_09_148_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_09_148_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk.doc
Opis: 2002_09_148_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:35:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_12_217_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - działki geodezyjne Nr 460_30,595_5, przy ul. Piotra Ferensa Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_12_217_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - działki geodezyjne Nr 460_30,595_5, przy ul. Piotra Ferensa.doc
Opis: 2002_12_217_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:35:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_12_218_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment gminy Czersk- działki nr 17,213_1-6,293_1 we wsi Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_12_218_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment gminy Czersk- działki nr 17,213_1-6,293_1 we wsi Złotowo.doc
Opis: 2002_12_218_Zmiana miejscowego planu zagospodarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:36:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_50_1218_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_50_1218_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty gminy Czersk.doc
Opis: 2002_50_1218_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:36:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_53_1295_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek  przy ul. J. Ostrowskiego Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_53_1295_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek przy ul. J. Ostrowskiego.doc
Opis: 2002_53_1295_Miejscowy planu zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:37:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2002_53_1296_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2002_53_1296_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty miasta Czersk.doc
Opis: 2002_53_1296_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:37:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1703_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w rejonie ul. Kaszubskiej w Czersku (obejmującego działkę nr 454_12) Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1703_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w rejonie ul. Kaszubskiej w Czersku (obejmującego działkę nr 454_12).doc
Opis: 2003_96_1703_Zmiana miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:37:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1704_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1704_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku.doc
Opis: 2003_96_1704_Miejscowy planu zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:38:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1705_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1705_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersku.doc
Opis: 2003_96_1705_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:38:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1706_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej 41 w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1706_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej 41 w Czersku.doc
Opis: 2003_96_1706_Zmiana miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:38:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1707_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1707_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku.doc
Opis: 2003_96_1707_Zmiana miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:38:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_96_1708_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Tucholskiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_96_1708_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Tucholskiej w Czersku.doc
Opis: 2003_96_1708_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:39:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_97_1726_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_97_1726_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku.doc
Opis: 2003_97_1726_Zmiana miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:39:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_97_1727_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_97_1727_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk.doc
Opis: 2003_97_1727_Miejscowe plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:39:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_97_1728_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_97_1728_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk.doc
Opis: 2003_97_1728_Miejscowe plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:39:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_97_1729_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_97_1729_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk.doc
Opis: 2003_97_1729_Miejscowe plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-22 14:40:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2003_97_1730_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach nr 337_16, 337_22, 337_26, 337_27 Szczegóły pliku
Nazwa: 2003_97_1730_Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach nr 337_16, 337_22, 337_26, 337_27.doc
Opis: 2003_97_1730_Miejscowy planu zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 09:59:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2005_88_1815_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębach ewidencyjnych Mokre i Malachin związany z projektowaną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia Szczegóły pliku
Nazwa: 2005_88_1815_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębach ewidencyjnych Mokre i Malachin związany z projektowaną linią elektroenergetyczną wysokiego napi.doc
Opis: 2005_88_1815_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 09:59:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_95_1980_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_95_1980_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk.doc
Opis: 2006_95_1980_Miejscowe plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 09:59:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_96_2001_Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej obejmującego część działki nr 687 we wsi Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_96_2001_Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej obejmującego część działki nr 687 we wsi Rytel.doc
Opis: 2006_96_2001_Zmiana Miejscowego planu zagospodarow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 09:59:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_96_2002_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 489_6 i 489_7 i 489_8 w obrębie Ostrowite, w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_96_2002_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 489_6 i 489_7 i 489_8 w obrębie Ostrowite, w gminie Czersk.doc
Opis: 2006_96_2002_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:00:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_109_2237_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie Miasto Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_109_2237_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie Miasto Czersk.doc
Opis: 2006_109_2237_Miejscowy plan zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:00:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_109_2238_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 495_2 przy ulicy Cmentarnej w obrębie Miasto Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_109_2238_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 495_2 przy ulicy Cmentarnej w obrębie Miasto Czersk.doc
Opis: 2006_109_2238_Miejscowy plan zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:00:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2006_109_2239_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łąg-Szyszkowiec, gmina Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2006_109_2239_Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łąg-Szyszkowiec, gmina Czersk.doc
Opis: 2006_109_2239_Zmiana miejscowego planu zagospodaro
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:01:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2007_14_400_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750 i 751 w obrębie Rytel, w gminie Czers Szczegóły pliku
Nazwa: 2007_14_400_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750 i 751 w obrębie Rytel, w gminie Czersk.doc
Opis: 2007_14_400_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:01:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2007_14_401_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2007_14_401_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk.doc
Opis: 2007_14_401_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:01:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_16_402_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą 2007 Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_16_402_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą 2007.doc
Opis: 2008_16_402_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:01:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_31_946_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki w rejonie ulicy Piotra Ferensa Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_31_946_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki w rejonie ulicy Piotra Ferensa.doc
Opis: 2008_31_946_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:02:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_31_947_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 35_45, położonych w obrębie Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_31_947_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 35_45, położonych w obrębie Złotowo.doc
Opis: 2008_31_947_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:02:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_31_948_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki  położone  w obrębie  ewidencyjnym Łąg Kolonia w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_31_948_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w obrębie ewidencyjnym Łąg Kolonia w gminie Czersk.doc
Opis: 2008_31_948_Miejscowy plan zagospodarowania przest
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:02:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_38_1141_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 492, 491_1, 489_4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowite Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_38_1141_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 492, 491_1, 489_4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowite.doc
Opis: 2008_38_1141_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:03:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_91_2338_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_91_2338_Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk.doc
Opis: 2008_91_2338_Miejscowy plan zagospodarowania przes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:03:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2008_91_2340_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk, we wsiach Rytel, Krzyż, Odry, Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: 2008_91_2340_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk, we wsiach Rytel, Krzyż, Odry, Łąg.doc
Opis: 2008_91_2340_Miejscowe plany zagospodarowania prze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:03:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2009_126_2432_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2009_126_2432_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk.doc
Opis: 2009_126_2432_Miejscowe plany zagospodarowania prz
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:04:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: doc
2009_126_2433_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 2009_126_2433_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk.doc
Opis: 2009_126_2433_Miejscowe plany zagospodarowania prz
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-04-23 10:04:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Uchwała nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wybrane fragmenty gminy Czersk w miejscowościach: Rytel, Fojutowo, Wojtal i Malachin Szczegóły pliku
Nazwa: 050(1)(1).pdf
Opis: Uchwała nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wybrane fragmenty gminy Czersk w miejscowościach: Rytel, Fojutowo, Wojtal i Malachin
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:08:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLII/409/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 051.pdf
Opis: Uchwała nr XLII/409/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:12:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLII/410/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk – rejon ulicy Lipowej i Klonowej Szczegóły pliku
Nazwa: 052.pdf
Opis: Uchwała nr XLII/410/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk – rejon ulicy Lipowej i Klonowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:13:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/454/10 Rady |Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 053.pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/454/10 Rady |Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:16:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/455/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi Kamionka Szczegóły pliku
Nazwa: 054.pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/455/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi Kamionka
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:18:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/456/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 055.pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/456/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:20:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/457/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 056.pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/457/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr LVII/458/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Wieck Szczegóły pliku
Nazwa: 057.pdf
Opis: Uchwała nr LVII/458/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Wieck
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:25:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr VI/37/11Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Dworcowej, Konigorskiej i Nadrzecznej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: 058.pdf
Opis: Uchwała nr VI/37/11Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Dworcowej, Konigorskiej i Nadrzecznej w Rytlu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:27:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 059.pdf
Opis: Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:29:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/297/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Wielewskiej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 060.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/297/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Wielewskiej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:30:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Długiej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 061.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Długiej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:32:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malach Szczegóły pliku
Nazwa: 062.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:35:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Jatowskiej we wsi Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 063.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Jatowskiej we wsi Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:37:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: 064.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 10:49:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVII/311/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 065.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVII/311/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 11:00:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotow Szczegóły pliku
Nazwa: 066.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotow
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 11:01:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała Nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 067.pdf
Opis: Uchwała Nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 11:14:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr II/23/14 Rady Mierjskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 068.pdf
Opis: Uchwała nr II/23/14 Rady Mierjskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 13:53:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr II/25/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż Szczegóły pliku
Nazwa: 069.pdf
Opis: Uchwała nr II/25/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 13:55:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr II/24/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: 070.pdf
Opis: Uchwała nr II/24/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 13:56:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr II/21/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu Szczegóły pliku
Nazwa: 071.pdf
Opis: Uchwała nr II/21/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 13:58:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite Szczegóły pliku
Nazwa: 072.pdf
Opis: Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:00:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/94/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-lecia w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 073.pdf
Opis: Uchwała nr IX/94/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-lecia w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:13:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej w Czersku obejmującego części działek nr 50 i 2119/1 Szczegóły pliku
Nazwa: 074.pdf
Opis: Uchwała nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej w Czersku obejmującego części działek nr 50 i 2119/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:11:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej Szczegóły pliku
Nazwa: 075.pdf
Opis: Uchwała nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:17:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka Szczegóły pliku
Nazwa: 076.pdf
Opis: Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:20:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej Szczegóły pliku
Nazwa: 077.pdf
Opis: Uchwała nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:21:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/99/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice Szczegóły pliku
Nazwa: 078.pdf
Opis: Uchwała nr IX/99/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:23:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/102/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali Szczegóły pliku
Nazwa: 079.pdf
Opis: Uchwała nr X/102/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:25:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/103/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 080.pdf
Opis: Uchwała nr X/103/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:27:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/104/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 081.pdf
Opis: Uchwała nr X/104/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:28:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/105/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo Szczegóły pliku
Nazwa: 082.pdf
Opis: Uchwała nr X/105/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:30:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom Szczegóły pliku
Nazwa: 083.pdf
Opis: Uchwała nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:31:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki Szczegóły pliku
Nazwa: 084.pdf
Opis: Uchwała nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-22 14:34:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 085.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:34:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Królowej Jadwigi i Pomorskiej Szczegóły pliku
Nazwa: 086.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Królowej Jadwigi i Pomorskiej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:36:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry Szczegóły pliku
Nazwa: 087.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:38:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 088.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:40:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXVIII/265/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż Szczegóły pliku
Nazwa: 089-1.pdf
Opis: Uchwała nr XXVIII/265/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:44:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: 090.pdf
Opis: Uchwała nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:50:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 091.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:53:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXVIII/359/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działki o nr 512/2 w obrębie geodezyjnym Ryte Szczegóły pliku
Nazwa: 092.pdf
Opis: Uchwała nr XXXVIII/359/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działki o nr 512/2 w obrębie geodezyjnym Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:54:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej Szczegóły pliku
Nazwa: 93.pdf
Opis: Uchwała nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-23 10:57:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom Szczegóły pliku
Nazwa: 094.pdf
Opis: Uchwała nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:40:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/439/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: 095.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:44:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVII/440/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel - rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej i Brzezina Szczegóły pliku
Nazwa: 096.pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/440/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel - rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej i Brzezina
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:48:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 097.pdf
Opis: Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:50:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwala nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 98.pdf
Opis: Uchwala nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:53:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwala nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 99.pdf
Opis: Uchwala nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 13:54:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 100.pdf
Opis: Uchwała nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 14:06:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 101.pdf
Opis: Uchwała nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-24 14:09:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg– Lipki Szczegóły pliku
Nazwa: 102.pdf
Opis: Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg– Lipki
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:47:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XII/142/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite, w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej Szczegóły pliku
Nazwa: 103.pdf
Opis: Uchwała nr XII/142/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite, w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:48:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/274/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera Szczegóły pliku
Nazwa: 274.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/274/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:52:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/275/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 275.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/275/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:54:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/276/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 276.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/276/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:56:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/277/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 277.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/277/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:57:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/278/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej Szczegóły pliku
Nazwa: 278.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/278/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 13:58:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/279/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: 279.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/279/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:01:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 7.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: 280.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:04:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/281/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 281.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/281/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:07:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: 282.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:09:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/283/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: 283.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/283/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:10:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIV/284/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze Szczegóły pliku
Nazwa: 284.pdf
Opis: Uchwała nr XXIV/284/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:19:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXV/299/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: XXV.299.20.pdf
Opis: Uchwała nr XXV/299/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:21:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXVII/329/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej 117) Szczegóły pliku
Nazwa: 329.pdf
Opis: Uchwała nr XXVII/329/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-25 14:23:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 7.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 338 - Akacjowa.pdf
Opis: Uchwała nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-10 14:21:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIX/339/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk 119) Szczegóły pliku
Nazwa: 339 - 21 Lutego.pdf
Opis: Uchwała nr XXIX/339/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-10 14:23:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIX/340/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu 120) Szczegóły pliku
Nazwa: 340 - Chojnicka.pdf
Opis: Uchwała nr XXIX/340/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-10 14:25:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 4.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXIX/341/21 Rady Miejskiej w Czersku dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku 121) Szczegóły pliku
Nazwa: 341 - Lipowa.pdf
Opis: Uchwała nr XXIX/341/21 Rady Miejskiej w Czersku dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-10 14:26:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XXXI/369/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Ostrowskiego - uchwalone.pdf
Opis: Uchwała nr XXXI/369/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-10 14:28:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała nr XLVIII/548/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: Raciążska.pdf
Opis: Uchwała nr XLVIII/548/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-04 08:10:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf