Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawy planowania przestrzennego prowadzi:


Michalina Gierszewska (decyzje o warunkach zabudowy, numeracja porządkowa nieruchomości)
Anna Fierek-Witkowska (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenia MPZP)
Wydział Planowania i Gospodarki
biuro 22 (poziom II)
tel. 52 395 48 35, 52 395 48 45

 

Udostępnione materiały:

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

2. Plany miejscowe

3. Ogłoszenia dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

4. Ogłoszenia instytucji zewnętrznych w sprawie planowania przestrzennego

5. Postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

6. Plan ogólny gminy Czersk