Gmina Czersk

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

  Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 26 września 2023 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę budynku inwentarskiego na 70 DJP, na terenie działki nr 13, obr. Malachin, gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 26.10.2023 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 26 września 2023 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę budynku inwentarskiego na 70 DJP, na terenie działki nr 13, obr. Malachin, gm. Czersk
Utworzono: 2023-09-26 15:25:34
Data dodania: 2023-09-26 15:26:06
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z dnia 14 września 2023 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersk, rozwiązaniami. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z 14.09.2023 r..pdf
Opis: Protokół z dnia 14 września 2023 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersk, rozwiązaniami.
Utworzono: 2023-09-14 08:04:56
Data dodania: 2023-09-15 08:05:27
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 sierpnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 sierpnia 2023 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 sierpnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: 2023-08-10 13:08:00
Data dodania: 2023-08-10 13:11:21
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk ul. Starego Urzędu - tekst uchwały  Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk ul. Starego Urzędu - tekst uchwały .pdf
Opis: MPZP Czersk ul. Starego Urzędu - tekst uchwały 
Utworzono: 2023-08-10 13:09:56
Data dodania: 2023-08-10 13:12:49
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk ul. Starego Urzędu - rysunek uchwały  Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk ul. Starego Urzędu, wyłozenie- rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Czersk ul. Starego Urzędu - rysunek uchwały 
Utworzono: 2023-08-10 13:15:45
Data dodania: 2023-08-10 13:18:10
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 13 czerwca 2023 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr LVII/664/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Księdza Gracjana Nagierskiego oraz Krokusowej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie 13.06.2023 r. BIP.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 13 czerwca 2023 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr LVII/664/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Księdza Gracjana Nagierskiego oraz Krokusowej w Rytlu
Utworzono: 2023-06-13 07:13:55
Data dodania: 2023-06-13 07:16:04
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr LVII/664/23 Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Księdza Gracjana Nagierskiego oraz Krokusowej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: LVII.664.23.pdf
Opis: Uchwała nr LVII/664/23 Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Księdza Gracjana Nagierskiego oraz Krokusowej w Rytlu
Utworzono: 2023-05-30 07:15:24
Data dodania: 2023-06-13 07:17:41
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

dowę znak: AB.6740.1.719.2022 z dnia 30 maja 2023 r., obejmującą rozbudowę zakładu tartacznego na terenie działek nr: 157/4 i 157/5, położonych w miejscowości Rytel, obręb Kolonia (gm. Czersk) Obwieszczenie Starosty Chojnickiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na bu Szczegóły pliku
Nazwa: oBWIESZCZENIE sTAROSTY cHOJNICKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2023.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.1.719.2022 z dnia 30 maja 2023 r., obejmującą rozbudowę zakładu tartacznego na terenie działek nr: 157/4 i 157/5, położonych w miejscowości Rytel, obręb Kolonia (gm. Czersk)
Utworzono: 2023-05-30 09:06:02
Data dodania: 2023-05-31 09:08:07
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn.:Rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej wraz z budową kanalizacji oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego - ZRID.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn.:" Rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej wraz z budową kanalizacji oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk"
Utworzono: 2023-05-22 07:56:03
Data dodania: 2023-05-23 07:54:12
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2023 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr: LVI/646/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Łąg-Kolonia, LVI/647/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku, LVI/648/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Malinowej i Kwiatowej w Rytlu, LVI/649/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Rytlu, LVI/650/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora, LVI/651/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Szkolnej i Jodłowej w Ostrowitem. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2023 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2023 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwał z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Utworzono: 2023-05-04 08:21:19
Data dodania: 2023-05-04 08:19:20
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/646/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Łąg-Kolonia Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.646.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/646/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Łąg-Kolonia
Utworzono: 2023-04-25 09:44:09
Data dodania: 2023-05-05 09:42:10
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/647/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.647.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/647/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku
Utworzono: 2023-04-25 09:47:27
Data dodania: 2023-05-05 09:45:19
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/648/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Malinowej i Kwiatowej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.648.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/648/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Malinowej i Kwiatowej w Rytlu
Utworzono: 2023-04-25 09:54:58
Data dodania: 2023-05-05 09:52:46
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/649/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.649.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/649/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Rytlu
Utworzono: 2023-04-25 09:59:38
Data dodania: 2023-05-05 09:57:29
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/650/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.650.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/650/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora
Utworzono: 2023-04-25 10:17:57
Data dodania: 2023-05-05 10:15:48
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA Nr LVI/651/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Szkolnej i Jodłowej w Ostrowitem Szczegóły pliku
Nazwa: LVI.651.23.pdf
Opis: UCHWAŁA Nr LVI/651/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Szkolnej i Jodłowej w Ostrowitem
Utworzono: 2023-04-25 10:28:15
Data dodania: 2023-05-05 10:26:02
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2023 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku.
Utworzono: 2023-04-13 07:06:53
Data dodania: 2023-04-13 07:04:27
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Błocińska Monika
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu  Szczegóły pliku
Nazwa: tekst planu_Czersk_Łukowska_do wyłożenia_publicznego.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu 
Utworzono: 2023-04-20 10:17:56
Data dodania: 2023-04-20 10:15:46
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Projekt tekstu uchwały  Szczegóły pliku
Nazwa: tekst uchwały Czersk. ul. Łukowska.pdf
Opis: Projekt tekstu uchwały 
Utworzono: 2023-06-09 10:10:32
Data dodania: 2023-06-09 10:12:46
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała intencyjna MPZP Czersk. ul Łukowska Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała intencyjna MPZP Czersk. ul Łukowska.pdf
Opis: MPZP Czersk. ul Łukowska
Utworzono: 2021-05-25 12:09:44
Data dodania: 2023-06-09 12:11:54
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała o przyjęciu opracowania MPZP Czersk, ul. Łukowska Szczegóły pliku
Nazwa: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy.pdf
Opis: Uchwała o przyjęciu opracowania MPZP Czersk, ul. Łukowska
Utworzono: 2023-06-20 13:18:05
Data dodania: 2023-06-21 13:21:17
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu  Szczegóły pliku
Nazwa: rys planu_Czersk_Łukowska_do_wyłożenia_publicznego.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu 
Utworzono: 2023-04-20 10:19:13
Data dodania: 2023-04-20 10:16:38
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: rys planu 3.Czersk_Lukowska_geotiff.tif
Opis: Format geoFIFF
Utworzono: 2023-06-09 10:11:44
Data dodania: 2023-06-09 10:13:51
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 7.96 MB
Rozszerzenie pliku: tif
Format geoTIFF uchwalony Szczegóły pliku
Nazwa: rys mpzp 3.Czersk Łukowska_uchwalon.tif
Opis: Format geoTIFF uchwalony
Utworzono: 2023-06-20 13:21:09
Data dodania: 2023-06-21 13:23:34
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.80 MB
Rozszerzenie pliku: tif

  Prognoza oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.04.19_prognoza oddz.Czersk.pdf
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2023-04-20 10:20:07
Data dodania: 2023-04-20 10:17:38
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 13.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2022 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr LI/581/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistzra Czerska z dnia 19 grudnia 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2022 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr LI/581/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: 2022-12-19 14:12:48
Data dodania: 2022-12-19 12:35:29
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z przeprowadzenia dysksuji publicznej z dnia 8 grudnia 2022 r.  Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z wyłożenia 6 MPZP.pdf
Opis: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 8 grudnia 2022 r. 
Utworzono: 2022-12-08 09:15:44
Data dodania: 2023-02-07 07:26:16
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr LI/581/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: przystąpienie do sporządzenia MPZP.pdf
Opis: Uchwała Nr LI/581/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: 2022-11-29 09:17:18
Data dodania: 2022-12-02 09:28:06
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2022 r.pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2022-11-07 09:18:34
Data dodania: 2022-11-07 08:57:02
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_ŁOSIŃSKA-01-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 08:59:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - rysynek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_ŁOSIŃSKA_ZAŁĄCZNIK_NR_1-01-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 07:39:21
Data dodania: 2022-11-07 09:00:29
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Losinska_4.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosiśka - prognoza
Utworzono: 2022-11-07 07:39:54
Data dodania: 2022-11-07 09:01:39
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 4.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - załącznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk_Losinska_mapaA3_3.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - załącznik do prognozy
Utworzono: 2022-11-07 07:40:26
Data dodania: 2022-11-07 09:02:52
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_GUTOWIEC_CZERSKA_LEŚNA-28-09-2022.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - tekst planu
Utworzono: 2022-11-07 07:40:45
Data dodania: 2022-11-07 09:14:10
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_GUTOWIEC_CZERSKA-LEŚNA_ZAŁĄCZNIK_NR_1-28-09-2022.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 07:41:01
Data dodania: 2022-11-07 09:14:50
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Gutowiec_6.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - prognoza
Utworzono: 2022-11-07 07:41:23
Data dodania: 2022-11-07 09:16:23
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - załącznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Gutowiec_mapaA3_6_GEOECOM.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - załącznik do prognozy
Utworzono: 2022-11-07 07:43:38
Data dodania: 2022-11-07 09:17:12
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 10.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_KRZYWOUSTEGO-20-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - tekst planu
Utworzono: 2022-11-07 11:40:53
Data dodania: 2022-11-07 09:22:19
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_KRZYWOUSTEGO-ZAŁĄCZNIK_NR_1-20-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 11:41:27
Data dodania: 2022-11-07 09:23:36
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Krzywoustego_2-podpis.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - prognoza
Utworzono: 2022-11-07 11:41:43
Data dodania: 2022-11-07 09:24:25
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - załacznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Czersk-Krzywoustego_mapaA4_1.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - załącznik do prognozy
Utworzono: 2022-11-07 11:42:00
Data dodania: 2022-11-07 09:25:33
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_1.Czersk_Centrum_do WKZ-02.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - tekst planu
Utworzono: 2022-11-07 11:42:15
Data dodania: 2022-11-07 09:36:01
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały Centrum.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: 2023-01-19 11:45:28
Data dodania: 2023-01-19 11:25:01
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
fromat geoTIF Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.01.11ba_mpzp 1.Centrum_do uchwalenia_192dpi.tif
Opis: fromat geoTIF
Utworzono: 2023-01-19 11:45:50
Data dodania: 2023-01-19 11:25:53
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 137.72 MB
Rozszerzenie pliku: tif
uchwała  Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk Centrum.pdf
Opis: uchwała 
Utworzono: 2023-02-02 11:46:11
Data dodania: 2023-02-02 08:28:25
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 10.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.10.21_rys Centrum_wyłożenie 01.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 11:42:34
Data dodania: 2022-11-07 09:42:02
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 21.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_3.Czersk_Łukowska_DWA GOSPODARSTWA.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu
Utworzono: 2022-11-07 11:42:53
Data dodania: 2022-11-07 09:46:17
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.10.21 rys planu_3.Czersk_Łukowska.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 11:43:10
Data dodania: 2022-11-07 09:47:28
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_4.Łąg_Słoneczna Zielona do GDDKiA_v.02.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - tekst planu
Utworzono: 2022-11-07 11:43:29
Data dodania: 2022-11-07 09:52:38
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: Projekt uchwały Łąg.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: 2023-01-19 11:46:49
Data dodania: 2023-01-19 11:22:45
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
format geoTIF Szczegóły pliku
Nazwa: 2023.10.11 rys planu 4.Łąg Chojnicka Słoneczna_geotiff.tif
Opis: format geoTIF
Utworzono: 2023-01-19 11:47:07
Data dodania: 2023-01-19 11:23:55
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 58.14 MB
Rozszerzenie pliku: tif
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: Łag Zielona.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: 2023-02-02 11:47:32
Data dodania: 2023-02-02 08:28:59
Autor pliku: Rada Miejska w Czersku
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu. Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek Łag Zielona.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-16 11:55:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu
Utworzono: 2022-11-07 11:44:42
Data dodania: 2022-11-07 10:03:00
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-leci; MPZP Czersk, ul. Łukowska; MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.20_prognoza oddz.Czersk_uzupełn. mogących potencjalnie znacząco PPIS.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-leci; MPZP Czersk, ul. Łukowska; MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Utworzono: 2022-11-07 11:44:22
Data dodania: 2022-11-07 10:01:15
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 13.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z dnia 18 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z 18.10.2022.pdf
Opis: Protokół z dnia 18 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami
Utworzono: 2022-10-18 11:48:13
Data dodania: 2022-10-18 15:46:12
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 5 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - MPZP Ostrowite i MPZP Czersk, ul. Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z dyskusji publicznej.pdf
Opis: Protokół z 5 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - MPZP Ostrowite i MPZP Czersk, ul. Browarowa
Utworzono: 2022-10-05 11:48:37
Data dodania: 2022-10-06 12:58:26
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2022-09-22 11:49:08
Data dodania: 2022-09-22 10:35:07
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

projekt uchwały - studium Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały - studium.pdf
Opis: projekt uchwały - studium
Utworzono: 2022-09-29 11:49:46
Data dodania: 2022-09-29 14:24:32
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Utworzono: 2022-09-29 11:50:14
Data dodania: 2022-09-29 14:26:39
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Utworzono: 2022-09-29 11:50:31
Data dodania: 2022-09-29 14:27:19
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE
Utworzono: 2022-10-29 11:50:52
Data dodania: 2022-09-29 14:28:00
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY
Utworzono: 2022-09-29 11:51:12
Data dodania: 2022-09-29 14:29:42
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 155.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY
Utworzono: 2022-09-29 11:51:56
Data dodania: 2022-09-29 14:31:48
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 159.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZWOJU MIASTA Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZOWJU MIASTA.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZWOJU MIASTA
Utworzono: 2022-09-29 11:52:17
Data dodania: 2022-09-29 14:33:42
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 32.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza odziaływania na środowisko - studium.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Utworzono: 2022-09-29 11:52:38
Data dodania: 2022-09-29 14:39:24
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

prognoza oddziaływania na środowisko - studium mapa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza odziaływania na środowisko - studium mapa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA
Utworzono: 2022-09-29 11:52:55
Data dodania: 2022-09-29 14:41:37
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 110.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Browarowej w Czersku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Browarowej w Czersku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:03:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Browarowa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_BROWAROWA_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Browarowa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:04:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Browarowa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_BROWAROWA_ZAŁĄCZNIK_NR1_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Browarowa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:05:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul.Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Browarowa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul.Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:06:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do prognozy MPZP Czersk, ul. Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Browarowa_mapa.pdf
Opis: Załącznik do prognozy MPZP Czersk, ul. Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:08:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_OSTROWITE_WIDOKOWA_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:09:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_OSTROWITE_WIDOKOWA_ZAŁĄCZNIK_NR1-NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:10:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Ostrowite, ul. Widokowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Ostrowite_Widokowa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Ostrowite, ul. Widokowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:12:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do prognozy MPZP Ostrowite, ul. Widokowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Ostrowite_Widokowa_mapa.pdf
Opis: Załącznik do prognozy MPZP Ostrowite, ul. Widokowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:13:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 21 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000791.pdf
Opis: Protokół z 21 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:46:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 7 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000771.pdf
Opis: Protokół z 7 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-11 08:22:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 lipca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie MPZP Pomorska.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 lipca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-07 07:20:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała Pomorska 27.09.2022.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-27 15:50:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Pomorska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: tekst planu_Czersk_Pomorska_do_wylożenia.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:42:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Pomorska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: rys planu_Czersk_Pomorska_wyłożenie.jpg
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:42:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

MPZP Czersk, ul. Pomorska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: 2. rys mpzp Pomorska_tiff.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-27 15:51:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 16.17 MB
Rozszerzenie pliku: tif

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 08:27:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-19 08:48:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: 551 - Batorego.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 07:59:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku   projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały Piłsudskiego.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-19 11:17:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: 550 - piłsudkiego.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 07:59:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu   projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projket mpzp Jatowska.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-19 11:40:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: 549 - Jatowska.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 08:00:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu   projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: pojekt planu Raciążska.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-19 10:10:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: 548 - raciążska.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 08:00:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
w rejonie ulicy Długiej w Łęgu   projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały - Łąg.pdf
Opis: projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-19 09:26:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: 547 - Łag.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 08:02:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekty uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:21:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały  Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:21:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Dworcowa_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:33:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 99.88 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:22:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:23:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:24:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Pilsudskiego_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:34:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.87 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:25:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:26:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:27:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Jatowska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Rytel_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:35:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.97 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:28:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:28:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:29:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Rytel, ul. Raciążska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Rytel_R_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:36:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.96 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:31:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:32:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Długa - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Lag_VII2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-13 08:15:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.91 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:33:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie MPZP Bolesława Krzywoustego w Czersku.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 08:21:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora"  Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-24 07:30:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na działce ewidencyjnej nr 192/2, obręb 0020 Rytel w gminie Czersk, na terenie kolejowym zamkniętym.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z 10.03.2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-10 07:52:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku

w rejonie ulicy Browarowej w Czersku

w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem

w rejonie ulicy Czerskiej i Leśnej w Gutowcu

polegającej na: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.670.2.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000088.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.670.2.2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-14 11:35:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

"Budowie ul. Czerwonych Maków w Czersku, na terenie działek nr:

  • 1271/2, 1275/2, 1277/2 i 1276/2 [wszystkie działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego],
  • 1277/11, 1271/4, 1271/6, 1280/2 i 1269/5 [ działki obejmujące teren niezbędny dla przebudowy innych dróg publicznych oraz dla budowy sieci uzbrojenia terenu - czasowe zajęcie]   - wszystkie działki w obrębie ewid. m. Czersk."

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 1 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wody Polskie.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 1 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 13:09:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o  zatwierdzeniu: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie" Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Marszałka.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-05 14:49:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf