Gmina Czersk

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

Uchwała Nr LI/581/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: przystąpienie.pdf
Opis: Uchwała Nr LI/581/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starego Urzędu w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-02 09:28:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 08:57:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_ŁOSIŃSKA-01-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 08:59:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - rysynek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_ŁOSIŃSKA_ZAŁĄCZNIK_NR_1-01-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:00:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 08:57:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Losinska_4.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosiśka - prognoza
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:01:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 4.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łosińska - załącznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk_Losinska_mapaA3_3.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łosińska - załącznik do prognozy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:02:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_GUTOWIEC_CZERSKA_LEŚNA-28-09-2022.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:14:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_GUTOWIEC_CZERSKA-LEŚNA_ZAŁĄCZNIK_NR_1-28-09-2022.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:14:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Gutowiec_6.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - prognoza
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:16:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - załącznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Gutowiec_mapaA3_6_GEOECOM.pdf
Opis: MPZP Gutowiec, ul. Czerska i Leśna - załącznik do prognozy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:17:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 10.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_KRZYWOUSTEGO-20-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:22:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_KRZYWOUSTEGO-ZAŁĄCZNIK_NR_1-20-09-2022.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:23:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - prognoza Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Krzywoustego_2-podpis.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - prognoza
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:24:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - załacznik do prognozy Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Czersk-Krzywoustego_mapaA4_1.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego - załącznik do prognozy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:25:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_1.Czersk_Centrum_do WKZ-02.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:36:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.10.21_rys Centrum_wyłożenie 01.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-lecia - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:42:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 21.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_3.Czersk_Łukowska_DWA GOSPODARSTWA.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:46:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.10.21 rys planu_3.Czersk_Łukowska.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Łukowska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:47:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - tekst planu Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.21_tekst planu_4.Łąg_Słoneczna Zielona do GDDKiA_v.02.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - tekst planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 09:52:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu. Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek Łag Zielona.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-16 11:55:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu
Opis: MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 10:03:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: Chojnicka, Słoneczna i Zielona - rysunek planu

MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-leci; MPZP Czersk, ul. Łukowska; MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Szczegóły pliku
Nazwa: 2022.09.20_prognoza oddz.Czersk_uzupełn. mogących potencjalnie znacząco PPIS.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Szkolna, Podleśna, Starego Urzędu, Browarowa i Aleja 1000-leci; MPZP Czersk, ul. Łukowska; MPZP Łąg, ul. Chojnicka, Słoneczna i Zielona - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 10:01:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 13.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z dnia 18 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z 18.10.2022.pdf
Opis: Protokół z dnia 18 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-18 15:46:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 5 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - MPZP Ostrowite i MPZP Czersk, ul. Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z dyskusji publicznej.pdf
Opis: Protokół z 5 października 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami - MPZP Ostrowite i MPZP Czersk, ul. Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-06 12:58:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenia Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-22 10:35:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

projekt uchwały - studium Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały - studium.pdf
Opis: projekt uchwały - studium
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:24:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 1 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:26:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 5.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 2 KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:27:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 3 UZASADNIENIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:28:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:29:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 155.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 5 KIERUNKI ROZWOJU GMINY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:31:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 159.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZWOJU MIASTA Szczegóły pliku
Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZOWJU MIASTA.pdf
Opis: ZAŁĄCZNIK NR 6 KIERUNKI ROZWOJU MIASTA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:33:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 32.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza odziaływania na środowisko - studium.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:39:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

prognoza oddziaływania na środowisko - studium mapa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza odziaływania na środowisko - studium mapa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:41:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 110.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Browarowej w Czersku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Browarowej w Czersku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:03:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     MPZP Czersk, ul. Browarowa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_BROWAROWA_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Browarowa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:04:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     MPZP Czersk, ul. Browarowa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_CZERSK_BROWAROWA_ZAŁĄCZNIK_NR1_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Browarowa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:05:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul.Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Browarowa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul.Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:06:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do prognozy MPZP Czersk, ul. Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Czersk-Browarowa_mapa.pdf
Opis: Załącznik do prognozy MPZP Czersk, ul. Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:08:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_OSTROWITE_WIDOKOWA_NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:09:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP_OSTROWITE_WIDOKOWA_ZAŁĄCZNIK_NR1-NA_WYŁOŻENIE.pdf
Opis: MPZP Ostrowite, ul. Widokowa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:10:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Ostrowite, ul. Widokowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro_Ostrowite_Widokowa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Ostrowite, ul. Widokowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:12:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do prognozy MPZP Ostrowite, ul. Widokowa Szczegóły pliku
Nazwa: pro-Ostrowite_Widokowa_mapa.pdf
Opis: Załącznik do prognozy MPZP Ostrowite, ul. Widokowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 08:13:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 21 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000791.pdf
Opis: Protokół z 21 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:46:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 7 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000771.pdf
Opis: Protokół z 7 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-11 08:22:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 lipca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie MPZP Pomorska.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 lipca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-07 07:20:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała Pomorska 27.09.2022.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-27 15:50:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Pomorska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: tekst planu_Czersk_Pomorska_do_wylożenia.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:42:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Pomorska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: rys planu_Czersk_Pomorska_wyłożenie.jpg
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-21 09:42:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

MPZP Czersk, ul. Pomorska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: 2. rys mpzp Pomorska_tiff.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Pomorska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-27 15:51:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 16.17 MB
Rozszerzenie pliku: tif

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 08:27:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku   projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: projekt uchwały.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-19 08:48:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 551 - Batorego.pdf
  Opis: uchwała
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 07:59:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku      projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: projekt uchwały Piłsudskiego.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-19 11:17:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 550 - piłsudkiego.pdf
  Opis: uchwała
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 07:59:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu                                        projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: projket mpzp Jatowska.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-19 11:40:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 549 - Jatowska.pdf
  Opis: uchwała
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 08:00:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu                                      projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: pojekt planu Raciążska.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-19 10:10:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 548 - raciążska.pdf
  Opis: uchwała
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 08:00:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Długiej w Łęgu                                              projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: projekt uchwały - Łąg.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-19 09:26:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: 547 - Łag.pdf
  Opis: uchwała
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 08:02:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Projekty uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

   MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:21:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały  Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:21:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Dworcowa_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:33:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 99.88 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:22:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

     MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:23:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:24:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Pilsudskiego_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:34:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.87 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:25:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                                       MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:26:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:27:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                      MPZP Rytel, ul. Jatowska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Rytel_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Rytel, ul. Jatowska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:35:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.97 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:28:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                                     MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:28:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

      MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:29:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                         MPZP Rytel, ul. Raciążska - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Rytel_R_VI2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Rytel, ul. Raciążska - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-14 11:36:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.96 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                                              MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:31:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały.pdf
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:32:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

                                          MPZP Łąg, ul. Długa - format geotiff Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_planu_Lag_VII2022_sesja_nowy.tif
Opis: MPZP Łąg, ul. Długa - format geotiff
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-13 08:15:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 49.91 MB
Rozszerzenie pliku: tif

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa Szczegóły pliku
Nazwa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa.pdf
Opis: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 10:33:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie MPZP Bolesława Krzywoustego w Czersku.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 08:21:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora" Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-24 07:30:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

na działce ewidencyjnej nr 192/2, obręb 0020 Rytel w gminie Czersk, na terenie kolejowym zamkniętym.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z 10.03.2022 r..pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-10 07:52:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku
 • w rejonie ulicy Browarowej w Czersku
 • w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem
 • w rejonie ulicy Czerskiej i Leśnej w Gutowcu

polegającej na: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.670.2.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000088.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.670.2.2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-14 11:35:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewska Michalina
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

"Budowie ul. Czerwonych Maków w Czersku, na terenie działek nr:

 • 1271/2, 1275/2, 1277/2 i 1276/2 [wszystkie działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego],
 • 1277/11, 1271/4, 1271/6, 1280/2 i 1269/5 [ działki obejmujące teren niezbędny dla przebudowy innych dróg publicznych oraz dla budowy sieci uzbrojenia terenu - czasowe zajęcie]

       - wszystkie działki w obrębie ewid. m. Czersk."

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 1 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wody Polskie.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 1 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 13:09:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o  zatwierdzeniu: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie" Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Marszałka.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-05 14:49:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Czersk, tj.: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 149/7-LP położonej w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z 13 grudnia 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z 13 grudnia 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-13 13:41:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. w sprawie zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie"

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego 26.11.2021.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. w sprawie zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie"
Utworzono: 2021-11-30 15:07:17
Data dodania: 2021-11-30 15:08:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego, na wniosek Nadleśnictwa Czersk, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Czersk tj.: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie części działki, o nr ewid. 149/7-LP, położonej w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie - Nadleśnictwo Czersk.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego, na wniosek Nadleśnictwa Czersk, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Czersk tj.: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie części działki, o nr ewid. 149/7-LP, położonej w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-26 11:47:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Długiej w Łęgu Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcznie MPZP Łąg.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Długiej w Łęgu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-10 07:56:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
uchwała intencyjna Szczegóły pliku
Nazwa: XXXIX.429.21.pdf
Opis: uchwała intencyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-04 13:55:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie 7.10.2021.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-07 07:26:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: Obwieszczenie 7.10.2021.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu.
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-10-07 07:26:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała intencyjna Szczegóły pliku
  Nazwa: XXXVIII.419.21.pdf
  Opis: uchwała intencyjna
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-04 13:53:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: Obwieszczenie 7.10.2021.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu.
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-10-07 07:26:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała intencyjna Szczegóły pliku
  Nazwa: XXXVIII.420.21.pdf
  Opis: uchwała intencyjna
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-04 13:53:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, Szczegóły pliku
  Nazwa: Obwieszczenie 7.10.2021.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu.
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-10-07 07:26:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała intencyjna Szczegóły pliku
  Nazwa: XXXVIII.421.21.pdf
  Opis: uchwała intencyjna
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-04 13:53:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu Szczegóły pliku
  Nazwa: Obwieszczenie 7.10.2021.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego w Czersku, w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku, w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu, w rejonie ulicy Raciążskiej w Rytlu.
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-10-07 07:26:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała intencyjna Szczegóły pliku
  Nazwa: XXXVIII.422.21.pdf
  Opis: uchwała intencyjna
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-07-04 13:54:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 • w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  uchwała intencyjna Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała intencyjna.pdf
  Opis: uchwała intencyjna
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-09-08 07:56:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  projekt uchwały Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała MPZP Pomorska.pdf
  Opis: projekt uchwały
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-09-13 09:55:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem. Szczegóły pliku
  Nazwa: OBWIESZCZENIE_005796.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku, w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku, w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku, w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku, w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu, w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem.
  Utworzono: 2021-06-02 08:23:09
  Data dodania: 2021-06-02 08:24:30
  Autor pliku: Anna Fierek-Witkowska
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Stosownie do zapisów art. 1 ust. 2.  pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Czerska zawiadamia o rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku. Jednocześnie informuje się, że projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie w dniu 13 kwietnia 2021 r. przedstawiony Radzie Miejskiej.
 

Projekt załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Projekt załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zmiany mpzp dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego.pdf
Opis: Projekt załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-02 10:35:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 24 marca 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Aleja 1000-lecia i ul. Browarowa Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000308.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 24 marca 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Aleja 1000-lecia i ul. Browarowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-30 12:54:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Protokół z 8 marca 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: CCF_000288.pdf
Opis: Protokół z 8 marca 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-09 14:21:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie_Ostrowite.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-28 08:06:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwała - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała ul. Józefa Ostrowskiego - wyłozenie .pdf
Opis: Uchwała - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-28 08:17:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Rysunek planu Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek planu.pdf
Opis: Rysunek planu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-28 08:18:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rysunek planu - format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk_Ostrowskiego_Kosciuszki_rysunek planu_uwagi_III21-Layout1_nowy.tif
Opis: Rysunek planu - format geoTIFF
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-17 10:20:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 25.04 MB
Rozszerzenie pliku: tif

Protokół z 21 stycznia 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 21.01.pdf
Opis: Protokół z 21 stycznia 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-21 14:06:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 3. w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku, 4. terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie 4 mpzp.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 3. w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku, 4. terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:31:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki:

Uchwała - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa.pdf
Opis: Uchwała - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:33:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała - ul. 21 Lutego Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała - ul. 21 Lutego.pdf
Opis: Uchwała - ul. 21 Lutego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:34:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu.pdf
Opis: Uchwała - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:35:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Uchwała - ul. Lipowa Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała - ul. Lipowa .pdf
Opis: Uchwała - ul. Lipowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:35:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rysunek planu - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek planu - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa.pdf
Opis: Rysunek planu - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:36:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rysunek planu - ul. 21 Lutego Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek planu - ul. 21 Lutego.pdf
Opis: Rysunek planu - ul. 21 Lutego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:37:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rysunek planu - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek planu - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu.pdf
Opis: Rysunek planu - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:38:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 2.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rysunek planu - ul. Lipowa Szczegóły pliku
Nazwa: Rysunek planu - ul. Lipowa.pdf
Opis: Rysunek planu - ul. Lipowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:39:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. Akacjowa i ul. 21 Lutego Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza oddziaływania na środowisko - ul. Akacjowa i ul. 21 Lutego.pdf
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. Akacjowa i ul. 21 Lutego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:40:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. 21 Lutego Szczegóły pliku
Nazwa: prognoza oddziaływania na środowisko - ul. 21 Lutego.pdf
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. 21 Lutego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:41:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 3.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik do prognozy - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik do prognozy - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa.pdf
Opis: Załącznik do prognozy - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:42:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik do prognozy - ul. 21 lutego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik do prognozy - ul. 21 lutego.pdf
Opis: Załącznik do prognozy - ul. 21 lutego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-10 12:43:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lipowa - format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: rys planu- Czersk_Lipowa_nowy.tif
Opis: Lipowa - format geoTIFF
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-10 11:55:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 12.56 MB
Rozszerzenie pliku: tif

ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu - format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: Chojnicka_Stary Urzad_rysunek_planu_wylozenie_nowy.tif
Opis: ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu - format geoTIFF
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-10 12:53:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 242.16 MB
Rozszerzenie pliku: tif

ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa - format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek.tif
Opis: ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa - format geoTIFF
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-10 12:55:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 17.59 MB
Rozszerzenie pliku: tif

ul. 21 Lutego - format geoTIFF Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_21_lutego.tif
Opis: ul. 21 Lutego - format geoTIFF
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-10 12:57:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 27.28 MB
Rozszerzenie pliku: tif

ul. 21 Lutego - legenda Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek_legenda.jpg
Opis: ul. 21 Lutego - legenda
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-25 08:40:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie studium.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-26 12:33:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 30 września 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie.pdf
Opis: Protokół z 30 września 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-02 10:30:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Browarowa.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-23 09:42:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 1. Uchwała Szczegóły pliku
  Nazwa: UCHWAŁA plan 2 Browarowa-Kościuszki- wylożenie 3 września aktualny.pdf
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-23 09:38:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.86 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu.pdf
  Opis: Rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-03 09:15:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.91 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z 12 sierpnia 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły pliku
Nazwa: protokół.pdf
Opis: Protokół z 12 sierpnia 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-17 09:27:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zmiana w opłacie skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawko - Pomorskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]” Szczegóły pliku
Nazwa: MWKP.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawko - Pomorskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]”
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-20 13:56:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

o: Obwieszczenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg Szczegóły pliku
Nazwa: 16.07 wyłozenie.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 07:58:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 1.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

      1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Chojnicka, ul. Starego Urzędu.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu,
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:00:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu  Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Chojnicka, ul. Starego Urzędu.pdf
  Opis: rysunek planu 1
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:04:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 3.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

      2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Kościuszki, Kr. Jadwigi, dr. Zielińskiego i Dworcowa.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:06:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Kościuszki, Kr. Jadwigi, dr. Zielińskiego i Dworcowa.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:06:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.87 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

      3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Kr. Jadwigi i Gen. Hallera.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:08:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Kr. Jadwigi i Gen. Hallera.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:09:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 2.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

      4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Piaskowa i Zacisze.pdf
Opis: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:11:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Piaskowa i Zacisze.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:12:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

       5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu Szczegóły pliku
Nazwa: Rytel - tereny mieszkaniowe, letniskowe, usługowe.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:13:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Rytel - tereny mieszkaniowe, letniskowe, usługowe.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:14:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

       6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Tucholska, ul. Kilińskiego, ul. 21 Lutego.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:16:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Tucholska, ul. Kilińskiego, ul. 21 Lutego.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:16:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

       7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Tucholska, ul. Starego Urzędu, ul. Łosińska.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:18:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Tucholska, ul. Starego Urzędu, ul. Łosińska.pdf
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:22:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

       8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Porzeczkowa, Jagodowa, Agrestowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Truskaw.pdf
Opis: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:26:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Porzeczkowa, Jagodowa, Agrestowa, Poziomkowa, Jeż.jpg
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:27:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 6.10 MB
  Rozszerzenie pliku: jpg

       9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Czersk ul. Starogardzka, Wicka Rogali i Podgórna.pdf
Opis: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-16 08:28:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • rysunek planu Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunek planu Czersk ul. Starogardzka, Wicka Rogali i Podgórna.jpg
  Opis: rysunek planu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-16 08:29:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 8.42 MB
  Rozszerzenie pliku: jpg

Obwieszczenie o wylozeniu do wgladu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o wylozeniu do wgladu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf
Opis: ob
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:24:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 1.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA plan 1 - Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWAŁA plan 1 - Rytel.pdf
Opis: UCHWAŁA plan 1 - Rytel.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:28:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

rysunek planu_plan 1_Rytel Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek planu_plan 1_Rytel.pdf
Opis: rysunek planu_plan 1_Rytel
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:31:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA plan 2 - Łag Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWAŁA plan 2 - Łag.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-10 13:32:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

rysunek planu_plan 2_Łąg Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek planu_plan 2_Łąg.pdf
Opis: rysunek planu_plan 2_Łąg.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:37:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA plan 3 - Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWAŁA plan 3 - Złotowo.pdf
Opis: UCHWAŁA plan 3 - Złotowo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:40:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

rysunek planu_plan 3_Złotowo Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek planu_plan 3_Zlotowo.pdf
Opis: rysunek planu_plan 3_Złotowo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:43:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

UCHWAŁA plan 4 - Czersk ul. Długa Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWAŁA plan 4 - Czersk ul. Długa.pdf
Opis: UCHWAŁA plan 4 - Czersk ul. Długa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:46:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

rysunek planu_plan 4_Czersk ul. Długa Szczegóły pliku
Nazwa: rysunek planu_plan 4_Czersk ul. Długa.pdf
Opis: rysunek planu_plan 4_Czersk ul. Długa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-09 11:49:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu przy ul. Lipowej oraz terenu w rejonie ul. Józefa Ostrowskiego w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu przy ul. Lipowej oraz terenu w rejonie ul. Józefa Ostrowskiego w Czersku.pdf
Opis: ob
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-07 14:21:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 1.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Archiwum

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-05 13:46:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-25 14:17:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Łąg-Kolonia. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Łąg-Kolonia.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-02-06 11:28:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Czersk. Szczegóły pliku
Nazwa: OBWIESZCZENIE.doc
Opis: OBWIESZCZENIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-23 09:23:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Obwieszczenie Burmistrza Czerska w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego i Dworcowej w Czersku.

2.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk  w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej w Czersku.

3.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku.

4.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze.

5.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą „2007”.

6.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk.

7.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku.

8.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk.

9.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel.

10.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg.

11.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo.

12.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku.

13.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku.

14.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk (działka nr 3067 obręb Klonia).

Wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Czerska.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-19 12:32:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 7.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy czersk.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-09 12:23:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lenz Teresa
Rozmiar pliku: 3.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 17.09 publikacja na stronie.pdf
  Opis: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-09-17 08:06:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 17.09 publikacja na stronie.pdf
  Opis: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-09-17 08:06:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk Szczegóły pliku
  Nazwa: 17.09 publikacja na stronie.pdf
  Opis: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-09-17 08:06:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 5 planów.pdf
  Opis: Obwieszczenie 5 planów
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 5 planów.pdf
  Opis: Obwieszczenie 5 planów
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 5 planów.pdf
  Opis: Obwieszczenie 5 planów
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk, Szczegóły pliku
  Nazwa: 5 planów.pdf
  Opis: Obwieszczenie 5 planów
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel Szczegóły pliku
  Nazwa: 5 planów.pdf
  Opis: Obwieszczenie 5 planów
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-03-08 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 1.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej.

wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

link do pliku Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-04-21 15:20:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik - PROJEKT ZAŁOŻEŃ  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt założeń - Czersk 2011.pdf
  Opis: Projekt założeń - Czersk 2011
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-12-09 13:43:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 3.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf