Gmina Czersk

Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
89-651 Gotelp 12
tel. (052) 398 61 23

http://www.spgotelp.szkolna.net

http://spgotelp.szkolna.net/bip/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gotelpiu
Mariola Kolińska

Funkcję dyrektora pełni od 1 września 2022 roku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut SP w Gotelpiu
Uchwała w sprawie utworzenia SP w Gotelpiu
Wewnątrzszkolny system oceniania w SP w Gotelpiu