Gmina Czersk
Uchwała w sprawie utworzenia szkoły podstawowej w Gotelpiu

Uchwała nr VII/51/99 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24.02.99 w sprawie planu sieci publicznych 6-letnich szkól podstawowych oraz granic ich obwodów.