Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała Nr XXXVI/288/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 - 2025

Uchwała Nr XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czersk konsultacji społecznych

Uchwała Nr XXXVI/290/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do realizacji projektu pn. „Edukacja oknem na świat”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXXVI/291/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do „Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione

Uchwała Nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku zarządzania składowiskami odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXXVI/293/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr KM 7060-2/09 z dnia 27.05.2009 r. dla realizacji projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Uchwała Nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Czersk na lata 2011 - 2026

Uchwała Nr XXXVI/295/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Czersk w roku 2014 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk

Uchwała Nr XXXVI/297/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wielewskiej w mieście Czersk

Uchwała Nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin

Uchwała Nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Jatowskiej we wsi Rytel

Uchwała Nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg

Uchwała Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk w granicach administracyjnych miasta i gminy

Uchwała Nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Uchwała Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:553
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2014-03-04 16:12:02
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2014-03-04 16:06:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-03-04 16:11:45