Gmina Czersk

AKTUALNE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach IV ligi pomorskiej”, złożoną przez MLKS Borowiak Czersk, ul. 21 Lutego 2a, 89-650 Czersk.

na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl.
2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.
3) stronie http://www.czersk.pl

Stosownie do zapisów art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać pisemne uwagi dot. oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 07.10.2021 r.

Oferta na realizację zadania publicznego - Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach IV ligi pomorskiej  -plik do pobrania

-----------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach IV ligi pomorskiej”, złożoną przez MLKS Borowiak Czersk, ul. 21 Lutego 2a, 89-650 Czersk.

na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl.
2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.
3) stronie http://www.czersk.pl

Stosownie do zapisów art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać pisemne uwagi dot. oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 09.08.2021 r.

Oferta - Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach IV ligi pomorskiej - plik do pobrania

---------------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pt. „Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych”
złożoną przez Stowarzyszenie Klub Piłkarski zieloni Łąg z siedzibą 89-652 Łąg, ul. Chojnicka 30

na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl.
2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.
3) stronie http://www.czersk.pl

Stosownie do zapisów art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać pisemne uwagi dot. oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku (do dnia 11.08.2020 r.)

Oferta - Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych - plik do pobrania

---------------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” złożoną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 12

na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 18.10.2019 r.

Oferta "Aktywny senior"- plik do pobrania

-------------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zamieszcza się dwie oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1) Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej,
2) Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej oraz organizacja turnieju piłki ręcznej
złożonych przez MKS HANDBALL CZERSK z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Starego Urzędu 1

na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl.
2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.
3) stronie http://www.czersk.pl

Stosownie do zapisów art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać pisemne uwagi dot. oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku (do dnia 15.10.2019 r.)

Oferty - Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej; Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej oraz organizacja turnieju piłki ręcznej - plik do pobrania

 

------------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” złożoną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 12

na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 06.05.2019 r.

Oferta "Aktywny senior"-plik do pobrania

------------------------------------

ARCHIWUM

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior to zdrowy senior część II” złożoną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 12

na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 02.11.2018 r.

Oferta "Aktywny senior część II"-plik do pobrania

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn „Szkolenie sportowe dzieci” złożoną

przez Stowarzyszenie „Brda Rytel” z siedzibą 89-642 Rytel. Ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6

na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Czersku do dnia 18.09.2018 r.

Oferta "Brda Rytel" - plik do pobrania

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych” złożoną przez Klub Sportowy „Olimpia Czersk” z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 7/32
na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 09.08.2018 r.

oferta „Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” złożoną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą 89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 12

na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 08.06.2018 r.

Ofera - Aktywny senior to zdrowy senior

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” złożoną przez Stowarzyszenie „Brda Rytel” z siedzibą 89-642 Rytel. Ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6 na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 04.05.2018 r.

Plik do pobrania: Brda Rytel - szkolenie sportowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U.2016, poz. 1817 ze zm.) zamieszcza się oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn „Szkolenie sportowe” i „organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych złożone przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak” na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 10.11.2017 r.

Pliki do pobrania:

Borowiak - szkolenie sportowe

Borowiak - imprezy sportowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1817) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe” na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 29.11.2016 r.

Pliki do pobrania:

Borowiak - szkolenie

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1817) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych” na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 29.11.2016 r.

Pliki do pobrania:

Borowiak - zawody

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 239) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w

zakresie prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyka uzależnień oraz

zwalczania nałogów złożoną przez „Naszym Dzieciom - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Rytla i Okolic na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 15.04.2016 r.

Pliki do pobrania:

Alkohol - to nie dla nas

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 239) zamieszcza się oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyka uzależnień oraz zwalczania nałogów złożone przez „Naszym Dzieciom Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic oraz przez Stowarzyszenie Grupa M – możesz wszystko na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 23.03.2016 r.

Pliki do pobrania:

"Naszym Dzieciom Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic" - Alkohol- droga do nikąd

Stowarzyszenie Grupa M - możesz wszystko - Praca nad poczuciem własnej wartości w oparciu o profilaktykę uzależnień" Cykl praktycznych warsztatów ...

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U.2014, poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się oferty na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 16.02.2016 r.

Pliki do pobrania:

Oferta p.t. Razem lepiej – „Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U.2014, poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się oferty na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 22.01.2015 r.

Pliki do pobrania:

Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka" - "Znajdź sposób na zimową nudę" – zimowisko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w okresie od 2.02.2015 r. do 6.02.2015 r.   

Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" - „Atrakcyjne, bezpiecznie, aktywnie” – ferie zimowe w „Jedynce”   

Naszym Dzieciom - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i okolic - Zimowisko - czas dobrej i mądrej zabawy!   

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Półkolonie w miejscu zamieszkania pod hasłem "Zwierzakowe Ferie"  

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 16.05.2014 r.

oferta "Gminny Festyn Rodzinny" - plik do pobrania  

-----------------------------------------------

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) zamieszcza się oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyka uzależnień oraz zwalczania nałogów złożone przez Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem” i Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki na:

1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

3) stronie http://www.czersk.pl.

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 12.06.2013 r.

oferta 1 - "Akcja LATO - WAKACJE Z PROFILAKTYKĄ" - plik do pobrania 

oferta 2 - " Profilaktyczno zdrowotny biwak żeglarski" - plik do pobrania