Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamierzenia i programy

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERSK

------------------------------------------------

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK

Materiały dostępne w zakładce "FINANSE GMINY" - TUTAJ


------------------------------------------------

3. PLANY ODNOWY

AKTUALNE:

Plan odnowy miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo na lata 2019-2026

POZOSTAŁE:
Plan odnowy miejscowości Rytel na lata 2008-2015
Plan odnowy miejscowości Zapędowo na lata 2009-2016
Plan odnowy miejscowości Ostrowite na lata 2008-2016
Plan odnowy miejscowości Łąg 2009 na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Mokre na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Malachin na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Krzyż na lata 2009-2016 
Plan odnowy miejscowości Łubna na lata 2009-2019  
Plan odnowy miejscowości Gutowiec na lata 2009-2017  
Plan odnowy miejscowości Odry na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Będźmierowice na lata 2009-2019
Plan odnowy miejscowości Lipki na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Kurcze na lata 2009-2017 
Plan odnowy miejscowości Mosna na lata 2009-2017

------------------------------------------------

4. PROGRAMY GMINNE

Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2016 - 2021
Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk

------------------------------------------------

5. DOTACJE I REGULAMINY
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk
Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czersk