Gmina Czersk

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.51.2023.DW.17 z dnia 14 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czersk i Gminy Osieczna na okres 3 lat. Szczegóły pliku
Nazwa: taryfa na wodę i ścieki 2024.pdf
Opis: Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.51.2023.DW.17 z dnia 14 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czersk i Gminy Osieczna na okres 3 lat.
Utworzono: 2024-05-14 07:57:33
Data dodania: 2024-05-29 07:59:38
Autor pliku: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 1.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czersk na lata 2024-2038 Szczegóły pliku
Nazwa: 20240522 Obwieszczenie o braku potrzeby sooś_.pdf
Opis: Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czersk na lata 2024-2038
Utworzono: 2024-05-22 09:14:32
Data dodania: 2024-05-24 09:19:01
Autor pliku: Westmor Consulting
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.19.2023 z dnia 25 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. wydanie ZRID Krzyż Sienica.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.19.2023 z dnia 25 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy.
Utworzono: 2024-04-25 07:27:52
Data dodania: 2024-04-30 07:29:51
Autor pliku: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czersk na lata 2024-2038 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie projekt założeń dokument.pdf
Opis: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czersk na lata 2024-2038
Utworzono: 2024-04-15 14:51:14
Data dodania: 2024-04-15 14:52:57
Autor pliku: Gmina Czersk
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 3.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o jakości wody do spożycia na terenie miasta i Gminy Czersk za 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: SHK.903.3.2.24.MSR ocena jakości wody na terenie Gminy Czersk.pdf
Opis: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o jakości wody do spożycia na terenie miasta i Gminy Czersk za 2023 r.
Utworzono: 2024-03-26 07:19:07
Data dodania: 2024-04-02 07:21:19
Autor pliku: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GC.ZUZ.4210.19.2024.SJ z dnia 11 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego usyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zastawki na zbiorniku retencyjnym w Parku Borowiackim w Czersku oraz na piętrzenie wody na przedmiotowej zastawce. Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie Wod Polskich - wszczęcie post. zbiornik retencyjny Park Borowiacki.pdf
Opis: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GC.ZUZ.4210.19.2024.SJ z dnia 11 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego usyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zastawki na zbiorniku retencyjnym w Parku Borowiackim w Czersku oraz na piętrzenie wody na przedmiotowej zastawce.
Utworzono: 2024-03-11 08:21:22
Data dodania: 2024-03-14 08:23:31
Autor pliku: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 2.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.19.2023 z dnia 29 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie wszczęcie postępowania ZRID droga Krzyż Sienica.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.19.2023 z dnia 29 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy.
Utworzono: 2024-02-29 11:05:52
Data dodania: 2024-03-01 11:07:41
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.15.2023 z dnia 6 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr DP2626G. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego decyzja ZRID dr. pow. Zapędowo.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.15.2023 z dnia 6 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr DP2626G.
Utworzono: 2024-02-06 13:57:14
Data dodania: 2024-02-08 13:58:34
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 5 lutego 2024 r. nr GC.ZUZ.4210.18.2024.SJ w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 12 kwietnia 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wód Polskich sprostowanie omyłki Krzyż Sienica.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 5 lutego 2024 r. nr GC.ZUZ.4210.18.2024.SJ w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Utworzono: 2024-02-05 13:59:06
Data dodania: 2024-02-08 13:54:33
Autor pliku: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o przydatności do spożycia przez ludzi wody z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Czersk. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o jakości wody.pdf
Opis: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o przydatności do spożycia przez ludzi wody z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Czersk.
Utworzono: 2024-01-30 09:10:21
Data dodania: 2024-02-06 09:03:53
Autor pliku: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Gotelp Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Gotelp.pdf
Opis: Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Gotelp
Utworzono: 2024-01-31 09:21:22
Data dodania: 2024-01-31 09:21:22
Autor pliku: Sołtys Sołectwa Gotelp
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie 2024.pdf
Opis: Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-12 07:30:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knapik Izabela
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Chojnickiego znak OS.6341.49.2017 z dnia 24.08.2017 stanowiącej umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie przepisania praw i obowiązków dotyczących instalacji MEW Zawada Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie PGW Wody Polskie.pdf
Opis: Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Chojnickiego znak OS.6341.49.2017 z dnia 24.08.2017 stanowiącej umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie przepisania praw i obowiązków dotyczących instalacji MEW Zawada
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-12 11:57:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knapik Izabela
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf