Gmina Czersk

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - etap II

oraz

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap I

Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap I

Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm