Gmina Czersk

Sołectwo Lipki:

  • położone jest na wschód od Czerska, na poludnie od trasy Czersk - Starogard;
  • miejscowości należące do sołectwa: Lipki Dolne, Lipki Górne, Kęsza, Wądoły, Złe Mięso;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 438 ha;
  • liczba ludności: 672 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Lipki 

 

Rada Sołecka Sołectwa Lipki 

 

Sołtys Sołectwa Lipki

 

Plan odnowy miejscowości Lipki na lata 2009-2019