Gmina Czersk

Sołectwo Gutowiec:

  • położone jest na zachód od Czerska przy drodze 22 Czersk - Chojnice;
  • miejscowości należące do sołectwa: Gutowiec, Kurkowo;
  • powierzchnia sołectwa: 480 ha;
  • liczba ludności: 474 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Gutowiec 

 

Rada Sołecka Sołectwa Gutowiec 

Sołtys Sołectwa Gutowiec

 

Plan odnowy miejscowości Gutowiec na lata 2009-2017