Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała Nr XXXVII/304/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXVII/305/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr XXXVII/306/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową

Uchwała Nr XXXVII/308/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk

Uchwała Nr XXXVII/309/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”

Uchwała Nr XXXVII/310/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg

Uchwała Nr XXXVII/311/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel

Uchwała Nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo

Uchwała Nr XXXVII/313/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Uchwała Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:368
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2014-04-01 13:41:15
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2014-04-01 13:33:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-04-01 13:41:00