Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012

Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na rok 2012

Uchwała nr XIII/91/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2012

Uchwała nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012

Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersk na lata 2012 – 2014

Uchwała nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programu działalności i planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku na rok 2012

Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:698
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2012-01-03 09:40:45
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2012-01-03 08:12:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-01-03 09:37:11