Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2010 r.

Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami

Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Mosna na lata 2009-2017

Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Klaskawa na lata 2010-2017

Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku

Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Złotowo

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Czersk

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Czersku

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie uznania terenów na obszarze Gminy Czersk za parki gminne

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:743
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2011-06-21 10:35:52
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2011-06-21 09:39:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-06-21 10:32:16