Gmina Czersk

WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Funkcję Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych pełni Zastępca Burmistrza.

Pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych:

Anna CZARNECKA
inspektor 
tel. (52) 3954851
pokój nr 52

Dawid PROCHOWSKI
główny specjalista
tel. (52) 3954856
pokój nr 55

Wioletta ROSTANKOWSKA
inspektor
tel. (52) 3954857
pokój 52

Ilona SOŁTYK-GRABOWSKA
inspektor 
tel. (52) 3954851
pokój nr 56

Wojciech WITKOWSKI
podinspektor
tel. (52) 3954856
pokój nr 55

ZADANIA WYDZIAŁU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH