Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

  • WYBORY SAMORZĄDOWE - 2014 ROK

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA CZERSKA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA O MIEJSCU, DACIE I GODZINIE PRZEPROWADZENIA LOSOWAŃ

1. Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

2. Kalendarz wyborczy

3. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn.24 lutego 2014 r.  

4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku    

5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego  z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego  w wyborach zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

6. Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 1 września 2014 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Chojnickiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

7. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 5 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru radnych Rady Miejskiej w Czersku i Burmistrza Czerska

8.Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

9. Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

10. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na czlonków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powolywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

11. Załącznik do uchwały - powołanie do OKW

12. Głosowanie korespondencyjne.

13. Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

14. Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   

15. Głosowanie przez pełnomocnika

16. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach 

17. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach

18. Dyżury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku

19. Postanowienie Nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

20. Postanowienie Nr 14/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

21. Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach GKW w Czersku_aktualizacja

22. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach

23. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2014 r.

24. Ogłoszenie z firmy "Orange"

25. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

26. Komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 października 2014 r.

27. Obwieszczenie GKW w Czersku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Czersku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

28. Obwieszczenie GKW w Czersku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Czerska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

29. Wykaz operatorów informatycznych w Gminie Czersk w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku, Rady Powiatu Chojnickiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Czerska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Czersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2. Wykaz miejsc na terenie Gminy Czersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

3. Zarządzenie nr 662/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

4. Zarządzenie nr 663/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

 

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

HARMONOGRAM DYŻURÓW GKW w Czersku w dniach 15 - 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZERSKU Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku

AKTUALIZACJA. Dyżury GKW od 08.10.2014 r. do 16.10.2014 r.

UWAGA. Aktualizacja informacji o dyżurach GKW w Czersku

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

1. Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

2. Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

3. Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania Pana Wiesława Kononowicza na pełnomocnika do obsługi informatycznej Terytorialnych Komisji Wyborczych

4. Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

5. Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

6. Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Rytlu

7. Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gutowcu

8. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014 r.   

 

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ:

1. Protokół Nr 1/14 spisany z przebiegu I posiedzenia GKW w dniu 24 września 2014 r.

2. Protokół Nr 2/14 spisany z przebiegu II posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku odbytego w dniu 29 września 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

3. Protokół Nr 3/14 spisany z przebiegu VII posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku odbytego w dniu 6 października 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

4. Protokół Nr 4/14 spisany z przebiegu XVII posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku odbytego w dniu 20 października 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

5. Protokół Nr 5/14 spisany z przebiegu XVIII posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku odbytego w dniu 23 października 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

6. Protokół Nr 6/14 spisany z przebiegu XIX nadzwyczajnego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku odbytego w dniu 24 października 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku, Rady Powiatu Chojnickiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Czerska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (komisje 1 - 7)

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku, Rady Powiatu Chojnickiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Czerska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (komisje 8 - 14)  

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w dniu wyborów (komisje 1 - 7)

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w dniu wyborów (komisje 8 - 14)   

UCHWAŁY OKW:

1. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 1 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 1 w Czersku

2. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 1 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 1 w Czersku

3. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 2 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 2 w Czersku

4. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 2 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 2 w Czersku

5. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 3 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 3 w Czersku

6. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 3 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 3 w Czersku

7. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 4 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 4 w Czersku

8. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 4 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 4 w Czersku

9. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 5 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 5 w Czersku

10. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 5 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 5 w Czersku

11. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 6 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 6 w Czersku

12. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 6 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 6 w Czersku

13. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 7 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 7 w Czersku

14. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 7 w Czersku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 7 w Czersku 

15. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 8 w Rytlu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 8 w Rytlu  

16. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 8 w Rytlu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 8 w Rytlu  

17. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 9 w Rytlu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 9 w Rytlu 

18. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 9 w Rytlu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 9 w Rytlu 

19. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 10 w Zapędowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 10 w Zapędowie 

20. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 10 w Zapędowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 10 w Zapędowie 

21. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 11 w Malachinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 11 w Malachinie 

22. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 11 w Malachinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 11 w Malachinie 

23. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 12 w Gotelpiu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 12 w Gotelpiu  

24. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 12 w Gotelpiu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 12 w Gotelpiu 

25. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 13 w Odrach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 13 w Odrach  

26. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 13 w Odrach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 13 w Odrach   

27. Uchwała nr 1/2014 OKW Nr 14 w Łęgu  z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego OKW Nr 14 w Łęgu    

28. Uchwała nr 2/2014 OKW Nr 14 w Łęgu  z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 14 w Łęgu

----------------------------------------------------------

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:12394
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2014-11-18 15:42:48
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-11-18 15:42:40