Gmina Czersk

Funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku pełni Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora MGOPS: wtorki od godz. 8.00 do 12.00.
tel. (52) 398 4765, (52) 398 6013
tel. kom. 509 261 382

Dyrektor MGOPS spełnia funkcje wynikające z przepisów ustaw, aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, innych aktów o charakterze normatywnym, statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, regulaminu, uchwał Rady Miejskiej, wytycznych i ustaleń Wojewody, stosując się do wyników konsultacji w zakresie pomocy społecznej z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Dyrektor MGOPS spełnia następujące funkcje: reprezentacyjną, kierowniczą, koordynacyjną, planistyczną, wykonawczą, nadzorczą i kontrolną.