Gmina Czersk

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych Szczegóły pliku
Nazwa: Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig.pdf
Opis: Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-14 14:40:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.15.2023 z dn. 6 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr DP2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. decyzja ZRID droga Zapedowo.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.15.2023 z dn. 6 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr DP2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85.
Utworzono: 2023-12-06 15:36:14
Data dodania: 2023-12-11 12:59:56
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2023 z dn. 3 sierpnia 2023 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. rozbudowy drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego (AB.670.5.2023) z 03.08.2023.pdf
Opis: Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2023 z dn. 3 sierpnia 2023 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. rozbudowy drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku
Utworzono: 2023-08-03 15:35:20
Data dodania: 2023-08-07 07:53:28
Autor pliku: Starosta Chojnicki
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 24 maja 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 24 maja 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof.pdf
Opis: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 24 maja 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-31 13:17:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knapik Izabela
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. udzielenie pozwolenia wodnoprawnego droga Krzyż Sienica.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy.
Utworzono: 2023-04-12 15:33:31
Data dodania: 2023-04-24 12:51:05
Autor pliku: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy. Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja pozwolenie wodnoprawne droga Krzyż Sienica.pdf
Opis: Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy.
Utworzono: 2023-04-12 15:32:34
Data dodania: 2023-04-24 12:45:00
Autor pliku: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-30 13:14:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knapik Izabela
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o złożonych wnioskach na zabytki Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o złożonych wnioskach na zabytki.pdf
Opis: informacja o złożonych wnioskach na zabytki
Utworzono: 2023-03-30 10:37:54
Data dodania: 2023-03-30 10:35:20
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Błocińska Monika
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie Miasta i Gminy Czersk za 2022 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: Ocena jakości wody za 2022 rok.pdf
Opis: Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie Miasta i Gminy Czersk za 2022 rok.
Utworzono: 2023-03-27 15:31:26
Data dodania: 2023-03-29 13:41:53
Autor pliku: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy. Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiad. wszczęcie postęp. urządzenia wodne droga Krzyż Sienica.pdf
Opis: Zawiadomienie nr GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż - Sienica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy.
Utworzono: 2023-03-20 15:29:34
Data dodania: 2023-03-28 08:07:55
Autor pliku: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 28 marca 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof Szczegóły pliku
Nazwa: IMG_0001.jpg
Opis: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 28 marca 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-05 10:15:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knapik Izabela
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 27 lutego 2023 r. dotyczące ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 13 lutego 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 13 lutego 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof.pdf
Opis: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 13 lutego 2023 r. dotyczące ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-20 12:29:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.49.2022.2023.PM z dnia 26 stycznia 2023 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z DK nr 22 w miejscowości Łąg do urządzeń wodnych. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. Wód Polskich pozwolenie wod-praw. DK 22 Łąg.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.49.2022.2023.PM z dnia 26 stycznia 2023 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z DK nr 22 w miejscowości Łąg do urządzeń wodnych.
Utworzono: 2023-01-26 15:27:11
Data dodania: 2023-01-31 11:09:19
Autor pliku: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 2.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. Ministra Infrastruktury piętrzenie wód Mylof przedłużenie terminu.pdf
Opis: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.7704.6.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Brdy na stopniu wodnym Mylof.
Utworzono: 2023-01-03 15:25:21
Data dodania: 2023-01-11 07:25:37
Autor pliku: Minister Infrastruktury
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.pdf
Opis: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-05 14:14:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 1.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.49.2022.PM z dnia 28 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z DK nr 22 w miejscowości Łąg. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszcz. Wód Polskich wszczęcie post. wody opadowe DK 22 Łąg.pdf
Opis: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach nr GD.ZUZ.1.4210.CH.49.2022.PM z dnia 28 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z DK nr 22 w miejscowości Łąg.
Utworzono: 2022-12-28 15:21:23
Data dodania: 2023-01-03 08:47:03
Autor pliku: Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf