Gmina Czersk
Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 802/21 Burmistrza Czerska z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 769/21 Burmistrza Czerska z dnia 19.10.2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 752/21 Burmistrza Czerska z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 741/21 Burmistrza Czerska z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 706/21 Burmistrza Czerska z dnia 02.07.2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 636/21 Burmistrza Czerska z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zmiany planu postrępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
Zarządzenie nr 578/21 Burmistrza Czerska z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
 
 
 

 

Plan postępowań Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Plan postępowań OSP w Czersku na rok 2021 (do pobrania)

ZP.271.1.2021

Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czersku - link do strony postępowania

 


 

2021 rok

Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

WZ.271.1.2021

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:  Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk - Uwaga zmieniono termin składania ofert do 04.03.2021 do godz. 10:00


WZ.271.2.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk

 


WZ.271.3.2021

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2020/2021


 

WZ.271.4.2021

Budowa drogi dojazdowej do budynku żłobka w Czersku

 


WZ.271.5.2021

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy w okresie 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r. - zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 214 ust. 1 pkt 1 Pzp


WZ.271.6.2021

Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku

  • Uwaga zmieniono termin składania ofert do 09.04.2021 do godz. 10:00

 


WZ.271.7.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku

  • Uwaga zmieniono termin składania ofert do 09.04.2021 do godz. 10:00

 


WZ.271.8.2021

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2021 roku

 


WZ.271.9.2021

Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii

 


WZ.271.10.2021

Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 224029G w kilometrze 1+998 w miejscowości Wieck wraz przebudową dojazdów do obiektu.

Część 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku.

Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Wądołach.

link do strony postępowania

 


WZ.271.11.2021

Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

 


 

WZ.271.12.2021

Remont i adaptacja pomieszczeń  przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu

 


 

WZ.271.13.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części:

Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre- gr. Gminy Karsin

Część 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola

Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)

link do strony postępowania


 

WZ.271.14.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod. - kan. na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


 

WZ.271.15.2021

Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii

 


 

WZ.271.16.2021

Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal

Uwaga zmieniono termin składania ofert do 27.04.2021 do godz. 10:00

 


 

WZ.271.17.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal

Uwaga zmieniono termin składania ofert do 23.04.2021 do godz. 10:00


 

WZ.271.18.2021

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk  z podziałem na części

 


 

WZ.271.19.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa odcinków ulic w Czersku, Odrach i Rytlu” z podziałem na 4 części

 


 

WZ.271.20.2021

Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku  - postępowanie powtórzone

 


 

WZ.271.21.2021

Budowa i przebudowa odcinków ulic w Czersku, Odrach i Rytlu z podziałem na części

 


 

WZ.271.22.2021

Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu

 


 

WZ.271.23.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu

 


 

WZ.271.24.2021

Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku

 


 

WZ.271.25.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna

  • Uwaga zmieniono termin składania ofert do 28.05.2021 do godz. 10:00

 


 

WZ.271.26.2021

Budowa ulicy Podleśnej w Czersku

 


WZ.271.27.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


 

WZ.271.28.2021

Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych

 


WZ.271.29.2021

Rewitalizacja części miasta Czersk – Zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców w Czersku

Uwaga zmieniono termin składania ofert do 09.06.2021 do godz. 10:00


 

WZ.271.30.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców w Czersku

Uwaga zmieniono termin składania ofert do 09.06.2021 do godz. 10:00


 

WZ.271.31.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna

 


WZ.271.32.2021

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku dworca kolejowego w Czersku

UWAGA. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24.06.2021 r. do godz. 10:00.


 

WZ.271.33.2021

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.

 


 

WZ.271.34.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p. poż.

 


WZ.271.35.2021

Cześć 3. Budowa ulicy Podleśnej w Czersku

 


 

WZ.271.36.2021

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk z podziałem na dwie części

 


WZ.271.37.2021

Budowa i doposażenie placów zabaw przy żłobku w Czersku i klubie dziecięcym w Krzyżu

 


 

WZ.271.38.2021

Modernizacja drogi gminnej Dąbki - Kurcze

 


 

WZ.271.39.2021

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB z podziałem na części

 


 

WZ.271.40.2021

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p. poż.

 


WZ.271.41.2021

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - z podziałem na dwie części

 


WZ.271.42.2021

Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


WZ.271.43.2021

Budowa przedszkola w Łęgu - etap I

 


WZ.271.44.2021

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku klubu dziecięcego w Krzyżu

 


WZ.271.45.2021

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.

 


WZ.271.46.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


WZ.271.47.2021

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.

 


WZ.271.48.2021

Rewitalizacja części miasta Czersk - Zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców w Czersku

 


 

WZ.271.49.2021

Budowa drogi gminnej Wędoły - Okręglik

 


WZ.271.50.2021

Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


 

WZ.271.51.2021

Opracowanie 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Czersk

 


 

WZ.271.52.2021

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku klubu dziecięcego w Krzyżu

 


WZ.271.53.2021

Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


WZ.271.54.2021

 Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 9.120.000 zł na spłatę zobowiązań w 2021 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.760.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.360.000 zł

 


WZ.271.55.2021

Budowa drogi gminnej Wędoły - Okręglik - z podziałem na dwie części

 


WZ.271.56.2021

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.57.2021

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.58.2021

Modernizacja drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

 


WZ.271,59,2021

Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II

 


WZ.271.60.2021

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku w ciągu ulic Starego Urzędu i Szkolnej - z podziałem na części

 


WZ.271.61.2021

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II z podziałem na części

 


WZ.271.62.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku w ciągu ulic Starego Urzędu i Szkolnej

 


WZ.271.63.2021

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2021/2022

 


WZ.271.64.2021

Modernizacja drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB - powtórzony

 


WZ.271.65.2021

Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II

 


WZ.271.66.2021

Doposażenie terenów rekreacyjnych Gminie Czersk

 


WZ.271.67.2021

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku w ciągu ulic Starego Urzędu i Szkolnej

 


WZ.271.68.2021

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Kęsza (Gmina Czersk) - Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna)

 


WZ.271.69.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.70.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II

 


WZ.271.71.2021

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2021/2022 - część 3: Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników, placów i parkingów gminnych oraz wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Rytel, Gutowiec, Krzyż i Zapędowo

 


WZ.271.72.2021

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku klubu dziecięcego w Krzyżu - powtórzony

 


WZ.271.73.2021

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.74.2021

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie

 


WZ.271.75.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie

 


 

WZ.271.76.2021

Modernizacja drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II


 

WZ.271.77.2021

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - etap II


 

WZ.271.78.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gmionie Czersk - etap II

 


WZ.271.79.2021

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku

 


WZ.271.80.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.:Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.81.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Kęsza (Gmina Czersk) - Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna)

 


WZ.271.82.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku w ciągu ulic Starego Urzędu, Szkolnej, Piotra Ferensa i Pomorskiej w Czersku

 


WZ.271.83.2021

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


 

WZ.271.84.2021

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - Droga Lutom - Brda - Żukowo - etap II

 


WZ.271.86.2021

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w 2022 roku

 


WZ.271.87.2021

Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na majątku Gminy Czersk w terminie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

 


WZ.271.88.2021

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.89.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy


WZ.271.90.2021

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku

 


WZ.271.91.2021

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022r. z podziałem na części

 


WZ.271.92.2021

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie

 


WZ.271.93.2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie


WZ.271.94.2021

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku