Gmina Czersk

Petycje do Rady Miejskiej:

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o przebiegu postępowania Skan dot. rozpatrzenia petycji (zanonimizowany) Data zawiadom. 
podmiotu o sposobie załatwienia petycji
1. Teresa Garland Petycja do Rady Miejskiej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja do Rady Miejskiej - 02.03.2021.pdf
Opis: Petycja do Rady Miejskiej w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-13 11:02:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 15.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
petycja o opinię ws. przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego 02.03.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie
3 miesięcy
od dnia złożenia petycji

Petycja została przeanalizowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 12.04.2021, po czym zaopiniowana przez Radę Miejską w Czersku w formie uchwały z dnia 27.04.2021 

Uchwała nr XXXII/374/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.04.2021 Szczegóły pliku
Nazwa: XXXII.374.21.pdf
Opis: Uchwała nr XXXII/374/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.04.2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-17 09:33:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
30.04.2021
                 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: zbiorcza inf. o petycjach w 2021 r. .pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-21 07:30:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Inf. o petycja rozpatrzonych przez RM w 2022 r..pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2022 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-12 11:47:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2023 r.  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o petycjach do RM w roku 2023.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Czersku w 2023 r. 
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-09 09:06:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf