Gmina Czersk

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.14.2021.EK.d z dnia 28.12.2021 r. dot. utrzymania w mocy decyzji Starosty Chojnickiego nr AB.670.8.2021 z dnia 20.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Czersk - Kamionka

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.171.2021.SK z dnia 20.12.2021 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usług wodnych na rzece Niechwaszcz.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.24.2021 z dnia 16.11.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.171.2021.SK z dnia 29.10.2021 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usług wodnych na rzece Niechwaszcz

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.22.2021 z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej - ul. Akacjowej w miejscowości Łubna

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.21.2021 z dnia 23.09.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej DP 2676G - ul. Królowej Jadwigi w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7440.6.2021 z dnia 27 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze objetym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew-Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-I gm. Tczew, Starogard Gdański, Czersk, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa woj. pomorskie, gm. Śliwice woj. kujawsko-pomorskie

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.327.16.2021/D.JM z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czersk na okres 3 lat

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.24.2021 z dnia 14.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.171.2021.SK z dnia 01.09.2021 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usług wodnych na rzece Niechwaszcz.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.22.2021 z dnia 25.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej - ul. Akacjowej w miejscowości Łubna.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.21.2021 z dnia 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej DP 2676G - ul. Królowej Jadwigi w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.16.2021 z dnia 26.07.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej - ul. Podleśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.8.2021 z dnia 20.07.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Czersk - Kamionka.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.24.2021.EW-g w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 192/6 obręb Rytel.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.6.2021 z dnia 02.07.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie i przebudowie odcinka ulicy Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.11.2021 z dnia 28.06.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie i przebudowie drogi nr 224271G Klaskawa - Mosna

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2020 z dnia 21.06.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Klaskawa.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.7.2021 z dnia 16.06.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.16.2021 z dnia 10.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej - ul. Podleśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2021 z dnia 11.06.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ul. Władysława Reymonta w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.4.2021 z dnia 20.05.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Poprawie bezpieczeństwa oraz rozbudowie skrzyżowania Alei 1000-lecia z ul. Browarową wraz z rozbudową drogi gminnej - Alei 1000-lecia w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.11.2021 z dnia 20.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie i przebudowie drogi nr 224271G Klaskawa - Mosna.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.8.2021 z dnia 18.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Czersk - Kamionka.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.1.2020 z dnia 10.05.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Złotowo.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.4.2021.AM.d w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego na działce nr 236/13 obręb Odry.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.6.2021 z dnia 26.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie i przebudowie odcinka ulicy Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.7.2021 z dnia 21.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2021 z dnia 21.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ul. Władysława Reymonta w Czersku.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.19.2020 z dnia 11.03.2021 r. dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej w rejonie cmentarza wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową kolizji z istniejąca infrastrukturą elektroenergetyczną, budową kanału technologicznego w miejscowości Rytel, na terenie działek nr: 502/3, 537/12, 537/15, 503/1, 502/11, 538/1 połozonych w obrębie ewid. Rytel (gm. Czersk).

GD.ZUZ.1.4210.CH.3.2021.SJ z 05.03.2021 r. dot. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu DN 315 na działce ewid. nr 958, obręb Czersk oraz na odprowadzanie tym wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych - odcinek ul. Łukowskiej w Czersku wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu.

GD.ZUZ.1.4210.CH.5.2021.SJ z 05.03.2021 r. dot. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu DN 500 na działce ewid. nr 919, obręb Czersk oraz na odprowadzanie tym wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych - ul. Reymonta w Czersku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.02.2021 r. dot. zawieszenia z urzędu w dniu 24.02.2021 r, postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na rzece Niechwaszcz.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.02.2021 r. dot. wszczęcia na wniosek Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie posępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykoananie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na rzece Niechwaszcz.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.5.2020 z dnia 17 lutego 2021 r. dot. Rozbudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Klaskawa, na terenie działek nr: 301/1, 298, 300, 297, i 301/2.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej w rejonie cmentarza wraz z budową oświetlenia drogowego, przebudową kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, budową kanału technologicznego w miejscowości Rytel, na terenie działek nr: 502/3, 537/12, 537/15, 503, 502/4 i 538.