Gmina Czersk

NABÓR NA PARTNERÓW


AKTUALNE:

1. Nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2 Rozówj Usług Społecznych, ogłoszonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przez Zarządz Województwa Pomorskiego - termin składania ofert do 4 marca 2020 r. do godz. 10:00.

 • Zarządzenie nr 352 Burmistrza Czerska
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zarządzenie nr 352 Burmistrza Czerska.pdf
  Opis: Zarządzenie nr 352 Burmistrza Czerska
  Utworzono: 2020-02-10 10:05:44
  Data dodania: 2020-02-11 10:06:04
  Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
  Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Formularz oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz oferty.docx
  Opis: Formularz oferty 6.2.2
  Utworzono: 2020-02-10 10:09:36
  Data dodania: 2020-02-11 10:10:07
  Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
  Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

WYBÓR W RAMACH OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERA/ÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej Burmistrz Czerska zatwierdził wybór dwóch partnerów projektu :

1.         Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku

2.         Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku – Oddział zamiejscowy Leśno

do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Protokół wyboru w ramach ogłoszenia o otwartym naborze partnera/ów spoza sektora finansów publicznych
Szczegóły pliku
Nazwa: protokol622-09-03-20.pdf
Opis: Protokół wyboru w ramach ogłoszenia o otwartym naborze partnera/ów spoza sektora finansów publicznych
Utworzono: 2020-03-09 09:18:36
Data dodania: 2020-03-11 09:23:49
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


PO TERMINIE: