Gmina Czersk

Do zadań Wydziału Planowania i Gospodarki należą sprawy z zakresu:

     1)      planowania i zagospodarowania przestrzennego,

     2)      wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

3)   gospodarowania nieruchomościami gminy,

4)   regulowania stanów prawnych nieruchomości,

5)   rolnictwa,

6)   geologii,

7)   ochrony zabytków,

8)   organizacji targowisk,

9)   rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami,

10) strategii rozwoju gminy i programów gospodarczych,

11) ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne,

12) wydawania zezwoleń i licencji na wykonywanie przewozów lub transportu drogowego.