Gmina Czersk

Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należą sprawy z zakresu:

1)  opracowywania wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

2)  planowania budżetu gminy,

3)  opracowywania projektu budżetu gminy i jego zmian,

4)  nadzoru nad realizacją budżetu gminy,

5)  podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności,

6)  podatku od towarów i usług oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego,

7)  sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

8)  prowadzenia rachunkowości Urzędu,

9)  ewidencjonowania i rozliczania mienia gminy,

10) obsługi finansowej Urzędu, w tym obsługi kasowej,

11) naliczania i odprowadzania pochodnych od świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Urząd,

12) poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.