Gmina Czersk

Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw z zakresu:

 1. opracowywania wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
 2. planowania budżetu Gminy,
 3. opracowywania projektu budżetu Gminy i jego zmian,
 4. nadzoru nad realizacją budżetu Gminy,
 5. podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności,
 6. podatku od towarów i usług oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 7. sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 8. prowadzenia rachunkowości Urzędu,
 9. ewidencjonowania i rozliczania mienia Gminy i majątku Urzędu pod względem księgowym,
 10. obsługi finansowej Urzędu, w tym obsługi kasowej,
 11. naliczania i odprowadzania pochodnych od świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Urząd,
 12. poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.