Gmina Czersk

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ARCHIWUM:

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE WYNIKI:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU Z DNIA 16 STYCZNIA 2017 R. O WYNIKACH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU PRZEPROWADZONYCH W DNIU 15 STYCZNIA 2017 R.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 16 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych

 

 

ZARZĄDZENIA, POSTANOWIENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY:

1. Zarządzenie Nr 209 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 5

Kalendarz wyborczy- Załącznik do Zarządzenia Nr 209

2. Obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 5

3.Komunikat - miejsce i czas przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

4. Komunikat - sposób zgłaszania przez komitety kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej

5. STRONA PKW Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku- TUTAJ

6. STRONA PKW Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku

WYBORY UZUPELNIAJACE - wzory dokumentow dla komitetow wyborczych
ZAŁĄCZNIKI

TUTAJ

7. STRONA PKW Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku- Wzory dokumentów-  TUTAJ

8. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2016 r. - informacja o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie GKW

9. Zarządzenie Nr 505.16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 5.

10. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

11. Komunikat w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

12. Postanowienie nr 34.2016 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

Wybory uzupełniające - treści archiwalne

13. Komunikat Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W CZERSKU:

1. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

2. Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

3. Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających

4.Komunikat GKW z dnia 9 grudnia 2016 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych

5. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 13 grudnia 2016 r.

6. Uchwała nr 3.2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających

7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 14 grudnia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

8. Harmonogram Gminna Komisja Wyborcza

9. Uchwała nr 5.2016 GKW w Czersku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego

10. Uchwała Nr 6.2016 GKW w Czersku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy.

11. Uchwała Nr 7.2016 GKW w Czersku o nieprzeprowadzeniu głosowania oraz obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 5

12. Obwieszczenie GKW w Czersku z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2016 r. :

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2016 r.- informacja o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej