Gmina Czersk

PRACOWNICY WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

1. Iwona Miliwek - inspektor d/s podatku od środków transportowych i ewidencji środków trawłych
tel. (52) 3954818
pokój nr 24

2. Justyna Kononowicz - inspektor d/s obsługi kasy
tel. (52) 3954815
pokój nr 11

3. Danuta Chyrek - inspektor d/s płac
tel. (52) 3954817
pokój nr 24

4. Lucyna Klaman - inspektor d/s podatków i egzekucji należności podatkowych
tel.(52) 3954829
pokój nr 26

5. Elżbieta Wons - inspektor d/s podatków
tel. (52) 3954828
pokój nr 26

6. Magdalena Chmielewska - inspektor d/s ksiegowości urzędu
tel.(52) 3954826
pokój nr 25

7. Halina Stoltmann - inspektor d/s ewidencji, rejestrów i opłat
tel.(52) 3954824
pokój nr 25

8. Ewa Kitowska - inspektor d/s księgowości budżetu gminy
tel. (52) 3954825
pokój nr 25

9. Magdalena Tyburska - inspektor d/s księgowości urzędu
tel. (52) 3954823
pok nr 25