Gmina Czersk

Naczelnik Wydziału Finansowego

Funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego pełni Skarbnik Gminy.


Kontakt:
Telefon: (52) 3954820
Pokój nr 23

Kompetencje:
Kontrola i nadzór nad całokształtem prac wynikających z zadań Wydziału Finansowego

Godziny przyjęć interesantów:
w godzinach pracy Urzędu