Gmina Czersk

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej:

Aktualizacja:

ADRIANA CZAPIEWSKA (od dn. 25.04.2016 r.)

--------------------------------------------------------------

Patrycja PEPLINSKA (zrzeknięcie się funkcji w dn. 25.04.2016 r.)