Gmina Czersk
 

Sołtys

Sołectwa Zapędowo:

Damian Żakowski

- wykształcenie zasadnicze - zawodowe;

- kontakt: Nowy Młyn,

- funkcję sołtysa pełni

  pierwszą kadencję.