Gmina Czersk

Rada Sołecka Sołectwa Odry


Zbigniew Wojtala – przewodniczący,
Henryk Burandt,
Teresa Grubczak,
Marcin Latuszewski,
Bogdan Pastwa,
Henryk Sumionka,
Stanisław Trzyński.