Gmina Czersk

Sołectwo Mosna:

  • położone jest na północny wschód od Czerska przy drodze Czersk - Śliwice;
  • miejscowości należące do sołectwa: Mosna;
  • powierzchnia sołectwa: 237 ha;
  • liczba ludności: 88 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE INFORMACJE:

Statut Sołectwa Mosna

 

Rada Sołecka Sołectwa Mosna

 

Sołtys Sołectwa Mosna