Gmina Czersk

Sołectwo Łąg - Kolonia:

  • położone jest na północny wschód od Czerska przy trasie nr 22 Czersk - Starogard;
  • miejscowości należące do sołectwa: Łąg – Kolonia, Budziska, Stare Prusy, Szałamaje;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 1103 ha;
  • liczba ludności: 534  ( stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Łąg - Kolonia 

 

Rada Sołecka Sołectwa Łąg - Kolonia 

 

Sołtys Sołectwa Łąg - Kolonia